Östra Frölunda förskola

Vår förskola ligger i samma byggnad som förskoleklass och grundskola. Vi samarbetar över åldersgränserna. Gruppen består av barn i åldrarna ett till fem år.

Lek

Vi tror på lekens betydelse för barnets lärande. Därför ger vi våra barn många tillfällen till lek där de utvecklar språk, fantasi, kreativitet, sociala färdigheter och motorik.

Värdegrund

Stor vikt läggs vid att se varje barns behov och tillgodose dessa. Vi lägger också stor vikt vid leken där barnen lär sig det sociala samspelet.

Vi har en kompost och vi är duktiga på att källsortera.

Rörelse

Vi är ute varje dag och leker, gör utflykt till skogen en dag i veckan samt besöker gymnastiksalen en förmiddag i veckan.

Avdelningar

Hagagården 1-2 år, Hagavägen 1 F, tel 0325-182 58

Frögården 3-4 år, Kantorsvägen 4, tel 0325-182 70

5-årsgruppen, Kantorsvägen 4, tel 0325-182 76

Adress

Besöksadress:
Kantorsvägen 4 samt
Hagavägen 1 F, Östra Frölunda

Postadress:
Östra Frölunda förskola
Kantorsvägen 4
512 63 Östra Frölunda

Öppettider
Måndag - fredag 6.00-18.00

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-17 10.28