Grundskola

I Svenljunga finns nio grundskolor med undervisning från förskoleklass upp till årskurs nio. På de flesta av kommunens orter finns en F-6 skola som omfattar förskoleklass till och med årskurs 6. Alla elever i årskurs 7-9 får sin undervisning vid Mogaskolan i centralorten.

Grundskola

Grundskolan omfattar förskoleklass och årskurs 1-9. Förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år.

De flesta enheterna med verksamhet från förskoleklass upp till årskurs sex är relativt små och antalet elever per klass är i allmänhet lågt.

Andelen behöriga lärare är hög och undervisningen präglas av kvalitet samt ett ämnesövergripande, undersökande och aktivt arbetssätt där eleven utvecklar nyfikenhet och lust att lära.

Nästan samtliga skolor har renoverade och ombyggda lokaler och trivseln är god hos både elever och personal.

För elever i behov av särskilt stöd finns elevhälsoteam med skolpsykolog, kuratorer, specialpedagoger och skolsköterskor.

Mer information om skolfrånvaro i grundskolan »

Fritidshem

I alla våra grundskolor med förskoleklass upp till årskurs sex finns fritidshemsverksamhet för barn upp till 12 år.

Särskola

Grundsärskola finns på Mogaskolan i centralorten.

Mer information om kommunens särskoleverksamhet »

Val av skola

Det år ditt barn fyller sex år erbjuds barnet en plats i förskoleklass i en närliggande skola.

Som vårdnadshavare har du möjlighet att välja i vilken skola ditt barn ska gå. I Svenljunga finns det nio grundskolor. Mogaskolan är den enda grundskolan med högstadium.

Valet av skola kan tillgodoses under förutsättning att det finns plats i den önskade skolan, och att inte andra elevers berättigade krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts. Likaså får kommunen frångå en vårdnadshavarens önskemål om skola om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Ett byte av skola kan innebära att ditt barn tappar rätten till skolskjuts.

Mer information om våra skolskjutsregleröppnas i nytt fönster

Kontakt

Epost till

Epost till

  • Tommy Fock
    Barn- och utbildningschef
    0325-180 00

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-26 15.31