Lov och ledigheter - grundskola

Här hittar du när det är lov och när terminerna börjar och slutar i Svenljunga kommun samt information om hur du begär ledigt från grundskolan.

Läsåret 2018/2019

Höstterminen  2018

22 augusti - 21 december

Vecka

Ledighet ht 2018

Datum

34

Läsårsstart

22 augusti

39

Studiedag

28 september

44

Höstlov

29 oktober - 2 november

51

Terminsavslutning

21 december

Vårterminen  2019

8 januari - 14 juni

Vecka

Ledighet vt 2019

Datum

2

Vårterminen startar

8 januari

7

Sportlov

11 februari - 15 februari

10

Studiedag

4 mars

16

Påsklov

15 april - 18 april

21

Studiedag

22 maj

22

Lovdag

31 maj

23

Lovdag

7 juni

24

Läsårsavslutning

14 juni


 

Ansök om ledighet

Våra elever är lediga cirka en fjärdedel av året, under sommar-, höst-, jul-, sport-, och påsklovet. Resor bör i första hand förläggas till dessa ledigheter.

Elever i grundskolan har skolplikt, vilket innebär att de ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen. För eleven är detta också en rättighet.

Skolan har ett stort ansvar för att eleverna ska nå grundskolans kunskapsmål och den lärarledda undervisningen i skolan är grunden och förutsättningen för detta.  Möjligheten till ledighet för enskild angelägenhet ska därför tolkas restriktivt. Rektor fattar beslut om ledighet utifrån varje enskild orsak.

Det krävs synnerliga skäl för att bevilja längre ledigheter. Semesterresor, besök hos släktingar och vänner etcetera, betraktas normalt inte som synnerliga skäl och ska i första hand förläggas till de ordinarie loven.

Det är viktigt att du som förälder är medveten om att all frånvaro medför att eleven missar viktig inlärningstid och utveckling med lärare och klasskamrater.

Ansökan om ledighet ska lämnas till klassföreståndaren i god tid före ledigheten och vara undertecknad av elevens alla vårdnadshavare. Kopia återlämnas till föräldrar när beslut fattats. Ledighet beviljas aldrig i efterhand.

Ledighet under nationella prov beviljas inte.

Provdatum för nationella prov - skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-13 15.33