Skolskjuts

Här hittar du information om skolskjutsturerna samt vilka regler som gäller för att få skolskjuts.

Skolskjuts för grundskoleelever

De elever som har en lång skolväg eller av andra skäl inte kan ta sig till skolan får skolskjuts genom kommunen.

Vem får skolskjuts?

För att få skolskjuts ska eleven vara folkbokförd i Svenljunga kommun. Vid gemensam vårdnad med växelvis boende har eleven möjlighet att få dubbla skolskjutsar inom Svenljunga kommun.

Kostnadsfri skolskjuts ordnas för elever i förskoleklass till årskurs nio då skolvägen är minst

  • två kilometer för förskoleklass till och med årskurs tre
  • fyra kilometer för årskurs fyra till sex
  • fem kilometer för årskurs sju till nio.

Några områden är bedömda som särskilt trafikfarliga. Vid sådana områden kan skolskjuts beviljas även vid kortare avstånd.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-13 14.14