Vanliga frågor - Förskola och Fritidshem

Vid vilken ålder kan mitt barn börja i förskola?

 • Ditt barn kan börja i förskolan när det fyllt ett år.

När har jag rätt till förskola för mitt barn?

 • Du har rätt till förskola för ditt barn under den tid du arbetar eller studerar eller för barnets eget behov (15 timmar/vecka).

Hur gör jag för att anmäla mitt barn i kö till förskola eller fritidshem?

Hur lång väntetid är det för en plats i förskola?

 • Plats i förskola ska erbjudas inom fyra månader efter att du ställt ditt barn i kö. Barnet måste då ha fyllt ett år.

Hur lång väntetid är det för att få en plats i fritidshem?

 • Fritidshem ska erbjudas så snart det framkommer att eleven har behov av en plats.

Vilka öppettider har förskola och fritidshem?

 • Förskola och fritidshem har öppet mellan 06:00 och 18:00 alla helgfria vardagar.

Vad kostar det att ha sitt barn i förskola eller fritidshem – vad påverkar barnomsorgen?

 • Svenljunga kommun tillämpar maxtaxa. Avgiftens storlek beräknas i % av familjens totala inkomst per månad före skatt enligt tabell. Barn 1 är familjens yngsta barn.
  Läs mer här:
  Svenljunga kommun/avgifter och regleröppnas i nytt fönster

Betalar jag även när mitt barn är ledigt t ex på sommaren?

 • Ja, avgift tas ut 12 månader per år.

Vad är allmän förskola och när får mitt barn börja allmän förskola?

 • Alla barn i åldern 3-5 år har rätt till en avgiftsfri pedagogisk verksamhet i förskola. Allmän förskola erbjuds dessa barn från höstterminen det år de fyller tre år. Verksamheten omfattar 525 avgiftsfria timmar per år och förläggs till skolans läsårstider.

Hur lång är uppsägningstiden för plats i förskola och fritidshem?

Ska barnomsorgen sägas upp när mitt barn ska börja förskoleklass?

 • Om barnet behöver fritidsplats under höstterminen när barnet börjar i förskoleklass ska ingen uppsägning av barnomsorgen göras. Om barnet inte behöver fritidsplats när det börjar förskoleklass ska platsen sägas upp.

När ska arbetsintyg/studieintyg lämnas in?

 • När ditt barn börjar på förskola/fritidshem och om det blir någon förändring gällande arbetsplats, studier eller tjänstgöringsgrad.

Får mitt barn vara på förskolan när jag som förälder är arbetslös eller föräldraledig?

 • Förskolebarn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga har rätt till 15 timmar per vecka i förskola. Föräldrar kan, i samråd med förskolechef, välja mellan fem timmar per dag tre dagar i veckan eller tre timmar per dag fem dagar i veckan. Nytt barnomsorgsschema behöver då skickas in till barn- och utbildningsförvaltningen, via e-tjänst. http://www.svenljunga.se/22/barn-och-utbildning/e-tjanster-barn-och-utbildning.html länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Får jag lämna mitt barn i förskola på morgonen trots att en förälder inte börjar arbeta förrän på eftermiddagen?

 • Grunden för barnomsorg är att man bara får lämna sitt barn under den tid man arbetar/studerar + restid.

Får mitt barn vara på förskolan när en eller båda föräldrarna har semester?

 • Nej, förskolebarn får vara i förskolan i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller för barnets eget behov (15 timmar/vecka).

Får mitt barn vara på fritidshemmet när en eller båda föräldrarna har semester?

 • Nej, barnet får inte vara på fritidshemmet.

Får mitt barn vara i förskolan eller fritidshemmet när föräldrar eller syskon är sjuka?

 • Beviljad tillsynstid får behållas vid förälders eller syskons sjukdom.

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-10 14.55