Vanliga frågor - Grundskola och Gymnasieskola

Mitt barn har skadat sig och behöver skolskjuts, vad gäller?

Mitt barn går på grundskola utanför Svenljunga kommun, kan barnet få skolskjuts?

Busskort för gymnasieelever, vad gäller?

  • Du som går på gymnasieskola kan få resebidrag i form av ett skolkort. Kontakta din gymnasieskola.
  • Går du på Naturbruksgymnasiet i Svenljunga, kontakta barn- och utbildningsförvaltningen.
  • Går du på Lärcentrum kontakta Lärcentrum.

Hur ansöker gymnasieelev om inackorderingstillägg?

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-17 13.20