Avgifter på återvinningscentralen

Avgifterna är inklusive moms. I avfallstaxan kan du läsa mer om vad de tjänster kommunen tillhandahåller kostar

Hushållsavfall

Vid avlämning av grovavfall från hushåll utgår för privatpersoner med abonnemang i Svenljunga kommun en avgift enligt följande:

Sorterat

Brännbart >1 kbm

171 kr/kbm


Skrymmande brännbart >1 kbm

211 kr/kbm


Ej brännbart >1 kbm

202 kr/kbm

Osorterat

Brännbart per påbörjad kbm

469 kr/kbm


Ej brännbart per påbörjad kbm

464 kr/kbm

 

Verksamhetsavfall

Med verksamhetsavall menas det avfall som uppkommer i verksamheten vid exempelvis industrier, affärer eller tjänsteföretag och som inte är jämförbart med hushållsavfall. Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att det avfall som verksamheten ger upphov till sorteras och borttransporteras.

Vid avlämning av verksamhetsavfall utgår avgift för företag med abonnemang i Svenljunga kommun enligt följande:  

Sorterat

Brännbart per påbörjad kbm

214kr/kbm


 

Skrymmande brännbart per påbörjad kbm

264 kr/kbm


 

Ej brännbart per påbörjad kbm

253 kr/kbm

Osorterat

Brännbart per påbörjad kbm

469 kr/kbm


 

Ej brännbart per påbörjad kbm

464 kr/kbm

 

Farligt avfall

I grundavgiften för hushållen ingår kostnaden för omhändertagande av hushållens farliga avfall vilket får avlämnas på särskild plats på återvinningscentralen.

  • Industrins farliga avfall ska enligt lag omhändertas av respetive industi.
  • Maximalt 10 liter olja tas emot per gång.
  • Ammunition, sprängämnen och fyrverkeripjäser lämnas till polisen.
  • Läkemedelsrester lämnas till apoteket.

Specialavfall i mindre mängd

Asbestavfall

750 kr/kbm

Rent flisbart trä

40 kr/kbm

Tryckimpregnerat virke, även kreosot

250 kr/kbm

Spillolja

8,75 kr/liter

Oljehaltigt avfall, fast

9,38 kr/kg

Oljefilter

9,38 kr/st

Färg-, lack- och limrester

9,38 kr/kg (inkl. burk)

 

Kontakt

Återvinningscentral Änglarp
0325-180 81

Besöksadress:
Änglarp, avfart från väg 154

Epost till


Telefontider:

Måndag, onsdag och fredag 08:00-12:00
Tisdag och torsdag 13:00-16:00

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-23 12.43