Återvinningsstationer trädgård

Trädgårdsavfall bör du i första hand komposteras i din egen trädgården, men ibland blir mängden avfall för stor, till exempel vid beskärning av buskar och träd. Då kan du lämna ditt trädgårdsavfall på en återvinningsstation för trädgård. Du kan även elda ditt trädgårdsavfall om du gör det med försiktigthet, men undvik att kasta trädgårdsavfallet i skogen.

Återvinningsstationer för trädgårdsavfall

På återvinningsstationerna för trädgård kan du som privatperson lämna ditt trädgårdsavfall gratis. Har du ett företag lämnar du trädgårdsavfall på återvinningscentralen eller kontaktar en entreprenör för omhändertagande.

Återvinningsstationer för trädgårdsavfall finns på flertalet orter. Där kan du lämna trädgårdsavfall så som gräs, löv, mindre växtdelar och trädgårdsris. Bra att tänka på innan du lastar släpkärran full är att trädgårdsriset ska läggas i ett separat fack.

Här finns vegetationstippar

Ort

Placering

Hur hittar jag dit?

Hillared

Såkensvägen

Såkensvägen

Holsljunga

Tranvägen

Vändplats längst in på Tranvägen

Mjöbäck

Lindsbovägen

Längst in vid återvinningsstationen

Sexdrega

Källeredsvägen

Vänster sida efter Renvägen

Svenljunga

Torstorp

Slutet av Friggas väg

Svenljunga 

Galgbacken/ Karlsberg 

Korsningen mellan Hasselgatan-Tallstigen

Överlida

Svensåsvägen

Infart mot Isaberg, skidbacken

Trädgårdskompost för att återföra näring

Trädgårdsavfall bör i den mån det går komposteras. En trädgårdkompostöppnas i nytt fönster är ett bra sätt att återföra näring till jorden. I trädgårdskomposten är det främst maskar och småkryp som sköter nedbrytningen.

Eldning av trädgårdsavfall

Om du eldar trädgårdsavfall, till exempel grenar, ris och fjolårslöv, ska du ta hänsyn till följande:

  • Se till att avfallet är så torrt som möjligt.
  • Ta hänsyn till dina grannar och undvik att elda när vindriktning och väderleksförhållanden är olämpliga.
  • Undvik att elda vid torrt och blåsigt väder.
  • Sådant som kan utnyttjas för trädgårdskompostering bör inte eldas.
  • Elden får inte innehålla sopor, det vill säga sådant som du ska källsorteras och lämnas till återvinningsstaioner, återvinningscentralen eller i kärlet hemma.
  • Bensin och liknande är direkt olämpligt för att hjälpa till att tända elden. Använd endast vätskor och annat som är avsett för ändamålet och var mycket försiktig. Häll aldrig sådana vätskor på elden för att det ska "ta sig". Allvarliga olyckor har inträffat.
  • Ha alltid släckutrustning till hands.
  • Lämna inte elden obevakad och var noga med att släcka innan elden lämnas.

På Räddningstjänstens webbplats kan du se om det råder eldningsförbud. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trädgårdsavfall som kastas i skogen kan orsaka övergödning

Växtlighet tar lång tid att bryta ner och det är meningen att naturen själv ska ta hand om kvistar, grenar, löv och gräs. Om vi lämnar vårt trädgårdsavfall i skogen blir det ännu mer för naturen att ta hand om och naturen hinner inte med. Det kan orsaka övergödning.

Övergödning innebär att det blir för mycket näringämnen i marken. Blir det en tillräckligt stor samling av näringsämnen vid stammen av ett träd kan trädet dö, få skador på rötter och stam och det kan uppstå svamangrepp. Marken får en ökad surhetsgrad och det blir också ett tillhåll för skadedjur som möss, sorkar och den spanska skogssnigeln, mer känd som mördarsnigeln. 

När marken blir övergödd av allt material från våra trädgårdar, som även ofta innehåller andra arter än vad som finns naturligt i skogen, kan den naturliga växtligheten med till exempel vitsippor, blåsippor, skogsstjärnor, ekorrbär och harsyra konkurreras ut. Istället sprider trädgårdsväxter som den besvärliga kirskålen och andra näringskrävande ogräs ut sig.

Att slänga trädgårdsavfall är inte bara dåligt för våra skogar, det är även olagligt. Kompostera istället trädgårdsavfall hemma för att återanvända till din trädgård, eller åk till något av våra återvinningsstationer för trädgård.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-05 11.40