Ny återvinningscentral - Moga Syd

Svenljunga kommun planerar att bygga en ny återvinningscentral söder om Moga industriområde i Svenljunga.

En vacker och modern utformning av återvinningscentralen innebär att det blir en bättre miljö för dig och vår avsikt är att den ska vara pedagogiskt utformad, där det ska vara lätt att förstå hur du ska sortera rätt och varför.

Vår ambition är att det ska bli en modern kretsloppspark, där avfallet ses som en resurs för samhället snarare än ett problem. En viktig del i en kretsloppspark är återbruk av fullt funktionsdugliga saker som lämnats in. Detta hoppas vi kunna få till genom en secondhandbutik i anslutning till återvinningscentralen.

Varför läggs Änglarps återvinningscentral ner?

Deponin i Änglarp, i folkmun kallad soptippen, håller på att sluttäckas och det som kvarstår av arbetet är den del där dagens återvinningscentral ligger. För att kunna sluttäcka denna yta måste återvinningscentralen flyttas. Det var så arbetet med att hitta en ny plats började. Vi har utrett placering på flera platser och valet föll till slut på Moga Syd. Återvinningscentralen vid Änglarp kommer läggas ner efter att den nya har tagits i drift.

Välkommen med dina frågor

Om du har frågor rörande den nya återvinningscentralen får du gärna höra av dig till avfallschef Magnus Eriksson (0325-185 64).

Kontakt

Epost till

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-05 14.35