Sophämtning

Alla bostäder, hushåll och fritidshus ska ha ett sophämtningsabonnemang. Sophämtning sker via vår entreprenör, LBC Borås AB, och turerna körs var fjortonde dag i tätorterna och var fjärde vecka på glesbygden. Material som kan återvinnas ska lämnas på återvinningsstationer eller återvinningscentralen Änglarp.

OBS! I samband med större helger och helgdagar kan det hända att det blir ändrade dagar för sophämtningen. Information om detta publiceras på kommunens webbplats samt i Svenljunga Tranemo Tidning (STT) och Borås Tidning.

Vad ska läggas i sopkärlet?

Det finns regler för hur sophanteringen ska ske, men har du en särskild anledning kan du ansöka om olika undantag från dessa bestämmelser. Nedan finns exempel på material som inte går att återvinna och ska läggas i ditt sopkärl.

 • Blöjor, sanitetsbindor med mera
 • Cigarettfimpar, snus
 • Dammsugarpåsar
 • Diskborstar, toalettborstar, trasor, svampar, moppar
 • Filmrullar, foton, kassetter, skivor
 • Glasspinnar, tandpetare, blompinnar
 • Husgeråd av plast eller trä, plastbestick
 • Kladdiga matförpackningar
 • Kuvert, vykort, julkort, gratulationskort (OBS! Batterier i spelande/lysande kort tas bort och läggs i batteriholk)
 • Leksaker i plast eller trä
 • Pennor, kritor, pärmar, mappar, plastfickor, post-it-lappar
 • Skor, kläder, hemtextil
 • Strö från smådjursburar
 • Tandborstar, tops, bomull, rakhyvlar i plast, plåster, bandage
 • Tändsticksaskar, tomma tändare, ljusstumpar

Flyttanmälan och tillfälligt uppehåll i sophämtningen

Alla bostäder, hushåll och fritidshus måste ha ett sophämtningsabonnemang. Flyttar du från fastigheten ska du göra en flyttanmälan, blankett hittar du under ”Mer information” och den gäller för både avfall och vatten. Görs ingen flyttanmälan kvarstår du som betalansvarig för sophämtningen och vattenförbrukningen.

Ska du under en längre period inte använda fastigheten kan du ansöka om tillfälligt uppehåll i renhållningen. Det gäller för minst 3 månader och du betalar fortfarande grundavgiften i sophämtningsabonnemanget, vilket täcker bland annat administration.

När kärlet inte räcker till

Vid särskilda tillfällen, till exempel efter midsommarfesten eller kräftskivan, kanske inte sopkärlet räcker till trots att ni källsorterar ert avfall. Vi tar inte emot den typen av avfall som ska läggas i sopkärlet på återvinningscentralen. Du kan i sådana lägen köpa extra säckar för hushållsavfallet eller buda en extra tömning.

Extra säckar eller budning beställs av Kundtjänst för vatten och avfall via telefon 0325-183 35.

Extra säck

Priset för säckarna 93,75 kr/st och inkluderar säck, hämtning och behandlingskostnad. Säcken får väga som mest 15 kg och ställs ut vid sopkärlet vid ordinarie tömning.

Budning​

Vid hämtning av hushållsavfall och latrin utöver ordinarie körtur, efter särskild budning, debiteras följande avgifter per tillfälle och hämtningsställe:

 • Utförd inom 2 arbetsdagar 400 kr (500 kr)
 • Utförd inom 5 arbetsdagar 150 kr (187,50 kr)

Därutöver debiteras en avgift per kärl.

Underhåll och placering av kärl

Du som fastighetsägare hyr sopkärlet av kommunen. Du ansvarar för att lämplig placering av kärlet vid hämtning och för att hålla kärlet rent.

Underlätta för sopbilen - placera kärlet rätt

Kärlet och vägen till kärlet är renhållningsarbetarens arbetsplats. Se därför till att kärlet placeras väl tillgängligt när det ska hämtas. Det innebär att ingeting får blockera kärlet och att vägen fram till kärlet ska vara framkomlig, så väl enskild väg som gångsträckan fram till kärlet. Vid snö ska det vara skottat och halkbekämpat. Vid kallt väder har du som fastighetsägare även ansvar för att se till att kärlet går att tömma. Fryser avfallet fast kan du till exempel lägga en tidning i botten på kärlet, försöka tömma soppåsen på luft och se till att soppåsen är hel, ren och torr när du lägger den i kärlet.

Ställ ut kärlet senast klockan 06:00 på morgonen den dag kärlet ska tömmas. Handtaget ska placeras ut mot vägen för att det ska vara enkelt att hämta kärlet.

Kärlet ska placeras på angiven plats, oftast vid fastighetsgränsen. Kärl som kräver extra kör- eller gångavstånd debiteras en extra avgift, se Avfallstaxan. Det samma gäller om hämtningen kräver upplåsning av exempelvis soprum, grind, bom eller kärl.

Om kärlet inte blivit tömt

Avvakta till nästkommande dag om kärlet inte blivit tömt. Det kan hända att renhållningsarbetaren fått lägga om rutten eller blivit försenad och att hämtningen därför blir lite senare än vanligt.

Skulle det vara så att något blockerar framkomligheten, till exempel ett arbetsfordon, en felparkerad bil eller en dåligt underhållen väg som inte är enskild, kan avfallet inte hämtas. Vid sådana fel, där faktorer du som fastighetsägare inte kan påverka har förhindrat sophämtningen, gör renhållningsarbetaren ett nytt försök att hämta avfallet senare samma dag eller nästkommande dag.

Har ditt avfall inte blivit hämtade på grund av att vägen inte varit framkomlig eller för att sopkärlet inte var framdraget måste du som fastighetsägare antingen vänta till nästa ordinarie sophämtning eller buda en extra tömning, se kostnad ovan.

Elda inte annat avfall än trädgårdsavfall, det kan innehålla skadliga ämnen!

Kontakt

Epost till


Telefontider:

Måndag, onsdag och fredag 08:00-12:00
Tisdag och torsdag 13:00-16:00

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-06 10.01