Avgifter, regler och abonnemang

Varje kommun ska enligt miljöbalken och avfallsförordningen ha en renhållningsordning. I Svenljunga kommun utgör föreskrifter om avfallshantering tillsammans med avfallsplanen kommunens renhållningsordning.

Avfallstaxa

I renhållningstaxan kan du läsa om vad de tjänster kommunen tillhandahåller kostar. Den avgift du betalar bekostar hämtning, behållare, transport, behandling, miljöstationer, batteriholkar, återvinningscentraler, avfallsplanering, rådgivning med mera.

Avfallstaxa 2017 (förkortad version)

Avgifterna är inklusive moms. Avgiften för sophämtning innefattar en fast grundavgift och en rörlig hämtningsavgift.

Sophämtning, grundavgift per hushåll och år

Fristående villor, parhus och kedjehus

1 005 kr

Hyreslägenheter i flerfamiljshus, radhus och kedjehus

473 kr*

Bostadsrättslägenheter i flerfamiljshus

473 kr*

Fritidshus som endast utnyttjas maj-september

604 kr

*Dock minst 1 005 kr per bostadsenhet

 

Sophämtning, hämtningsavgift per kärl och år


190 liter

370 liter

Hämtning var 14:e dag (endast tätort)

1 747 kr

 3 399 kr

Hämtning var 4:e vecka (endast glesbygd)

873 kr

1 704 kr

Sommarhämtning var 14:e dag (maj-september)

674 kr

1 311 kr

Sommarhämtning var 4:e vecka (maj-september)

331 kr

655 kr

 

 

Sophämtning, hämtningsavgift per kärl och år vid anmäld hemkompost

 

190 liter

370 liter

Hämtning var 14:e dag (endast tätort)

699 kr

 1 360 kr

Hämtning var 4:e vecka (endast glesbygd)

350 kr

681 kr

Sommarhämtning var 14:e dag (maj-september)

270 kr

525 kr

Sommarhämtning var 4:e vecka (maj-september)

133 kr

261 kr

 

 

Slamtömning

Fristående villor, parhus och kedjehusTömningskostnad efter körlista, under 4 kbm*

806 kr

Tömningskostnad efter budning inom 5 arbetsdagar, under 4 kbm*

   1 250 kr

Akut tömning inom ett dygn, under 4 kbm*

1 813 kr

*Över 4 kbm tillkommer en kostnad per kbm

 

Latrin

Kärl 23 liter, minst 5 st                                                         

625 kr/st *

*Inkluderar kärl, utkörning, hämtning och administration

 

 

Renhållningsordning och avfallsplan

I renhållningsordningen beskriver kommunen hur avfall som uppstår i kommunen ska hanteras genom till exempel insamling, transport och behandling. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare är skyldiga att lämna hushållsavfall till kommunen enligt de bestämmelser som anges i renhållningsordningen.

Avfallsplanen redovisar dagsläget, framtidsmålen samt vilka åtgärder som planeras för att minska avfallets mängd och farlighet.

Kontakt

Epost till


Telefontider:

Måndag, onsdag och fredag 08:00-12:00
Tisdag och torsdag 13:00-16:00

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-23 15.22