Avgifter, regler och abonnemang

Vi i kommunen är ansvariga för att allas hushållsavfall samlas in och är lagligt skyldiga att ha en renhållningsordning. Här kan du läsa om vilka abonnemang för sophämtning du kan ha.

Så här fungerar ett avfallsabonnemang

Alla fastigheter ska ha ett avfallsabonnemang, både permanentboende och fritidshus. Varje abonnemang består av två delar. Dels en grundavgift, en fast summa du betalar oavsett vilket abonnemang du har, dels en rörlig del som är beroende av vilket abonnemang du har.

Avfallstaxa

I renhållningstaxan kan du läsa om vad de tjänster kommunen har kostar. Den avgift du betalar bekostar bland anant hämtning, behållare, transport, behandling, miljöstationer, batteriholkar, återvinningscentraler, avfallsplanering och rådgivning.

Avfallstaxa 2017 (förkortad version)

Avgifterna är inklusive moms.

Sophämtning, grundavgift per hushåll och år

Fristående villor, parhus och kedjehus

1 005 kr

Hyreslägenheter i flerfamiljshus, radhus och kedjehus

473 kr*

Bostadsrättslägenheter i flerfamiljshus

473 kr*

Fritidshus som endast utnyttjas maj-september

604 kr

*Dock minst 1 005 kr per bostadsenhet

 

Sophämtning, hämtningsavgift per kärl och år


190 liter

370 liter

Hämtning var 14:e dag (endast tätort)

1 747 kr

 3 399 kr

Hämtning var 4:e vecka (endast glesbygd)

873 kr

1 704 kr

Sommarhämtning var 14:e dag (maj-september)

674 kr

1 311 kr

Sommarhämtning var 4:e vecka (maj-september)

331 kr

655 kr

 

 

Sophämtning, hämtningsavgift per kärl och år vid anmäld hemkompost

 

190 liter

370 liter

Hämtning var 14:e dag (endast tätort)

699 kr

 1 360 kr

Hämtning var 4:e vecka (endast glesbygd)

350 kr

681 kr

Sommarhämtning var 14:e dag (maj-september)

270 kr

525 kr

Sommarhämtning var 4:e vecka (maj-september)

133 kr

261 kr

 

 

Slamtömning

Fristående villor, parhus och kedjehusTömningskostnad efter körlista, under 4 kbm*

806 kr

Tömningskostnad efter budning inom 5 arbetsdagar, under 4 kbm*

   1 250 kr

Akut tömning inom ett dygn, under 4 kbm*

1 813 kr

*Över 4 kbm tillkommer en kostnad per kbm

 

Latrin

Kärl 23 liter, minst 5 st                                                         

625 kr/st *

*Inkluderar kärl, utkörning, hämtning och administration

 

 

Renhållningsordning och avfallsplan

I renhållningsordningen beskriver kommunen hur avfall som uppstår i kommunen ska hanteras genom till exempel insamling, transport och behandling. Du är, oavsett om du är fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare, skyldig att lämna hushållsavfall till kommunen enligt de bestämmelser som anges i renhållningsordningen.

Avfallsplanen redovisar dagsläget, framtida mål samt vilka åtgärder som planeras för att minska avfallets mängd och farlighet.

Kontakt

Epost till

 

Ordinarie telefontider:
Måndag, onsdag och fredag 08:00-12:00
Tisdag och torsdag 13:00-16:00

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-18 15.22