Olovligt byggande, svartbygge

Att uppföra något som kräver lov utan att det finns ett beviljat lov kallas för olovligt byggande eller svartbygge. Den som har utfört något olovligt kan bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift och om lov inte kan beviljas i efterhand måste åtgärden rivas.

Om kommunen får veta att du har byggt utan bygglov begär vi in en förklaring till varför du byggt utan lov. Kommunen gör alltid ett platsbesök där fastighetsägaren helst ska vara närvarande.  Om det finns möjlighet att du kan få bygglov uppmanar vi dig att söka det i efterhand. Kan du inte få bygglov, till exempel om du byggt där man inte får bygga, kan du bli tvungen att riva byggnaden. Oavsett om du får bygglov eller inte måste du betala en sanktionsavgift.

Här kan du läsa mer om sanktionsavgifter »

Kontakt

Epost till

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-13 17.31