Nedgrävning av häst

För att undvika spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Döda djur ska normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare, men hästar kan grävas ner på en annan plats om man följer kommunens anvisningar.

Anvisning av plats

Från och med 1 februari 2015 krävs inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner döda hästar, men precis som tidigare gäller kravet på att du måste följa kommunens anvisningar och de krav EU-lagstiftningen ställer. Mer information om lagstiftningen som berör nedgrävning av häst finns på Jordbruksverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nedgrävningen ska ske där riskerna för miljön minimeras och inte medför risker för vatten, mark, växter och djur eller leda till lukt. Det är således inte bara smittskyddet som ska beaktas, utan även miljöaspekterna.

Fyll i blanketten Begäran om anvisning av plats och skicka in den till kommunen. Glöm inte att skicka med en karta med markerad tänkt nedgrävningsplats och närliggande vattentäkter.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-10 10.25