Energi, uppvärmning

Vi använder energi varje dag på många olika sätt. All energianvändning påverkar vårt klimat negativt men det finns mycket vi kan göra för att använda energin på ett effektivare sätt. Många åtgärder är både enkla och billiga.

Energi- och klimatrådgivning


Kommunens energi- och klimatrådgivare kan hjälpa dig med olika energifrågor  i vardagen. Det kan gälla allt från hur du kan minska din elförbrukning i hemmet till vilken uppvärmning som skulle kunna passa till ditt hus.

Olika uppvärmningssätt


I tätbebyggda områden kan fjärrvärme vara ett alternativ och på landsbygden värms bostäderna ofta med hjälp av en villapanna. Många av dessa har tidigare eldats med olja men allt fler övergår till förnybara bränslen som pellets.

Ett vanligt sätt att effektivisera energianvändningen för uppvärmning är att installera olika typer av värmepumpar som utnyttjar små temperaturskillnader för att utvinna energi.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-08 11.25