Energideklarationer

Från och med den 1 januari 2009 ska alla småhus som hyrs ut eller säljs ha en energideklaration.

Energideklarationen är ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad. Hyres- och bostadsrättshus, lokaler (byggnader upplåtna med nyttjanderätt) och specialbyggnader över 1 000 kvadratmeter ska energideklareras. Villor ska energideklareras i samband med försäljning.

Kommunen är tillsynsmyndighet när det gäller energideklarationerna. Kommunen har rätt att meddela byggnadens ägare de förelägganden som behövs och har även rätt att utfärda vite om kraven inte efterlevs.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-13 18.10