Kostnadsfri energirådgivning för företag, privatpersoner och organisationer

Du vet väl att du kan få rådgivning angående Energi och Klimat som företagare? Många känner till att du som privatperson kan ta kontakt med Energi- och Klimatrådgivaren i din kommun, för att få hjälp och stöd när du ska till exempel välja värmepump eller vill installera solceller. Det däremot många företag inte känner till är att de också kan få kostnadsfri rådgivning angående deras energianvändning. Kommunens energi- och klimatrådgivare svarar kostnadsfritt på frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatpåverkan, statliga bidrag inom energiområdet och mycket annat.

Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänheten, små till medelstora företag och organisationer. Uppgiften är att hjälpa till att minska energianvändningen och där det är möjligt, använda miljövänligare teknik. Enligt riksdagens energiproposition, ska vi sträva efter en effektivare energianvändning och arbeta för ett ekologiskt uthålligt samhälle. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är ett led i detta arbete.

Energi- och klimatrådgivningen finansieras av Energimyndigheten och syftar till att vara ett stöd för företag och privatpersoner för att hjälpa dessa att göra kloka val när det kommer till energianvändning och klimatpåverkan. Rådgivningen sker i samarbete mellan Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga kommuner.

Bild: Energi- och klimatrådgivaren Decima Henningsson vid en solcellsinstallation. Foto av: John Hamnelid

Företagsrådgivning

Vad kan en Energi- och klimatrådgivare göra för ditt företag? Du kan få råd när det gäller vilken typ av energibesparingsinvestering som är kostnadseffektiv och vilka rutiner som kan ses över för att få en lägre energikostnad. Med ett besök får du någon som ser med andra ögon, second opinion, på din verksamhet. Analys av elstatistik ger inte bara kunskap utav verksamhetens karaktär utan även vad företaget skall börja jobba med för att spara energi och pengar. Energirådgivaren kan också vara Bollplank i energifrågor och ge råd om hur företaget kan minska sitt klimatavtryck och därmed stärka konkurrenskraften och sitt varumärke.

All rådgivning är kostnadsfri för företaget. Är du som företagare nyfiken på energianvändning, besparingar eller klimatpåverkan? Ta då kontakt med Energi- och klimatrådgivningen och se vad vi kan göra för dig.

Här kan du ladda ner en checklista att använda vid genomgång av företag »PDF

Rådgivning för privatpersoner

Vad kan en Energi- och klimatrådgivare göra för dig och ditt hus? Du kan få råd vid byte eller andra frågor om ditt:

 • värmesystem.
 • Tilläggsisolering av hus och byte/renovering av fönster och dörrar.
 • Val av elavtal.
 • Vid nybyggnation eller vid utbyggnad.
 • Solenergi.
 • Hjälp vid val av nya resvanor och val av bil eller elcykel.

Är du nyfiken på energianvändning, besparingar eller klimatpåverkan? Ta då kontakt med Energi- och klimatrådgivningen och se vad vi kan göra för dig.

Spara energi i vardagen

 • Om du normalt har en inomhustemperatur om 21 grader eller mer och sänker värmen med 1 grad syns det på energiräkningen som en femprocentig minskning.
 • Se till att du har fungerande styr- och reglerutrustning till radiatorer.
 • Se över tätning vid fönster och dörrar, men se upp så det inte blir för tätt om huset saknar ventiler.
 • Att tilläggsisolera vindsbjälklaget ger bäst energisparande effekt (glöm inte ventilationen).
 • Under kalla vinternätter isolerar nerdragna persienner nästan lika mycket som treglasfönster.
 • Se till att du väljer energisnåla vitvaror och andra elektriska apparater när de ska bytas ut.
 • Titta efter energimärkningen. Använd lågenergilampor.
 • Använd mikrovågsugnen mer vid matlagning, elektriska vattenkokare, äggkokare och kaffebryggare. De drar alla mycket mindre el än en vanlig spis med värmeplattor.
 • Standby - onödigt slöseri med energi - även brandrisk.

Kommunens energirådgivare lånar ut mätare, där man kan se hur mycket energi olika elapparater förbrukar. På dessa mätare går även att avläsa kostnaderna i kronor.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-31 17.08