Energirådgivning

Kommunens energi- och klimatrådgivare svarar kostnadsfritt på frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatpåverkan, statliga bidrag inom energiområdet och mycket annat.

Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänheten, små till medelstora företag och organisationer. Uppgiften är att hjälpa till att minska energianvändningen och där det är möjligt, använda miljövänligare teknik. Enligt riksdagens energiproposition, ska vi sträva efter en effektivare energianvändning och arbeta för ett ekologiskt uthålligt samhälle. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är ett led i detta arbete.

Spara energi i vardagen

  • Om du normalt har en inomhustemperatur om 21 grader eller mer och sänker värmen med 1 grad syns det på energiräkningen som en femprocentig minskning.
  • Se till att du har fungerande styr- och reglerutrustning till radiatorer.
  • Se över tätning vid fönster och dörrar, men se upp så det inte blir för tätt om huset saknar ventiler.
  • Att tilläggsisolera vindsbjälklaget ger bäst energisparande effekt (glöm inte ventilationen).
  • Under kalla vinternätter isolerar nerdragna persienner nästan lika mycket som treglasfönster.
  • Se till att du väljer energisnåla vitvaror och andra elektriska apparater när de ska bytas ut.
  • Titta efter energimärkningen. Använd lågenergilampor.
  • Använd mikrovågsugnen mer vid matlagning, elektriska vattenkokare, äggkokare och kaffebryggare. De drar alla mycket mindre el än en vanlig spis med värmeplattor.
  • Standby - onödigt slöseri med energi - även brandrisk.

Kommunens energirådgivare lånar ut mätare, där man kan se hur mycket energi olika elapparater förbrukar. På dessa mätare går även att avläsa kostnaderna i kronor.

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-20 07.26