Fjärrvärme

Fjärrvärme är bekvämt för dig som är fastighetsägare eftersom värmen kommer färdig till huset genom nedgrävda rör. Via värmeväxlare överförs värmen till husets värmesystem.

Fjärrvärme är en driftssäker uppvärmningsform som dessutom tar lite utrymme. Värmen kan produceras i stora fjärrvärmeverk som levererar värme till en hel stad eller i värmecentraler som försörjer ett mindre område. I kraftvärmeverk produceras både el och värme, ett effektivt sätt att använda bränslet.

Fjärrvärmenätet är begränsat till relativt tätt bebyggda områden på grund av höga kostnader för rördragning. Det innebär att fjärrvärme främst finns i städer och i centralorter. För flerbostadshus i Sverige är fjärrvärme den vanligaste uppvärmningsformen.

Fjärrvärme i Svenljunga kommun

Fjärrvärme i Svenljunga tätort levereras av Solör Bioenergi AB.
Ring 010-199 02 51 för mer information
Solör Bioenergi ABs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fjärrvärme i Överlida tätort levereras av Överlida Fjärrvärme AB.
Ring 0325-320 72 för mer information

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-12 15.14