GIS, Geografisk information

Det har aldrig tidigare varit så enkelt som nu att sprida och dela med sig av information världen över. Internet ger oss tillgång till en rad program som baseras på geografisk information och med utvecklad datateknik har GIS idag blivit ett väldigt starkt verktyg för planering, analys, spridning av information och presentation.

Eniro, hitta.se, Google maps är exempel på olika geografiska informationssystem som säkert många känner till och har använt sig av. Med hjälp av en karta presenteras information från invånarregister, vägdatabaser etc. Som användare kan du söka information från olika register som sedan sammanfattas och presenteras i en karta. Google maps ger också möjlighet att som användare ladda upp bilder och information knutna till en plats som man har besökt och som man vill dela med sig av till andra.

Inom kommunen används GIS inom de flesta förvaltningar för analyser och samhällsplanering. GIS ger oss möjlighet att dela med oss av information och samtidigt ta del av andra myndigheters information.
 

Historia

Det första operativa systemet utvecklades 1962 i USA, men långt tidigare hade kartan använts tillsammans med annan information för analyser. 1854 gjorde John Snow en karta över ett kolerautbrott i London med syfte att lokalisera källan för utbrottet. Källan till utbrottet kunde med hjälp av karta och information som lades till om utbrotten spåras till en förorenad vattenpump. Detta är en av de tidigaste geografiska analyser som dokumenterats.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-13 18.13