Buller och luftkvalitet

Två faktorer som påverkar vårt välbefinnande, men även vår hälsa, är buller i vår närmiljö och luftkvaliteten.

Förorenad eller dålig luft kan göra oss trötta, sjuka och skapa allergiska reaktioner. Allt oönskad ljud kan definieras som buller. Vad som uppfattas som buller varierar alltså från person till person. Vägtrafik och tåg är de vanligaste bullerkällorna men även industrier, fläkt- och kylanläggningar, musik och maskiner kan störa.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-13 15.41