Tomgångskörning

Det är frestande att låta bilen gå på tomgång medan man skrapar rutorna vintertid eller medan man tar ut pengar i bankomaten.

Tomgångskörning kan vara störande och ge hälsoproblem för människor. Du bör undvika att låta bilen gå på tomgång speciellt när den är kall eftersom det är då som avgaserna är som giftigast.

Inom detalplanlagt område i Svenljunga kommun får motorn gå på tomgång i högst en minut, enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Enda undantaget gäller fordon som behöver hålla igång motorn för att driva en anläggning till exempel sopbilar.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-08 12.34