Symbolträd och Naturminne

Svenljunga kommun har utsett två träd som symbolträd för att visa på gamla och grova träds värden, och som en symbol för kommunens fortsatta arbete med att värna om gamla och grova träd.Vid träden finns en informationskylt uppsatt där du kan läsa mer om varför gamla träd är så viktiga. Läs mer om kommunens trädprojekt här.

Naturminnesmärkt ek i Hembygdsparken

Naturminnesmärkt ek i hembygdsparken

Eken som är naturminnesmärkt står på en gammal stensättning i Hembygdsparken. Det här trädet är 220 cm i omkrets. Den uppfyller inte ännu kriterierna för "särskilt skyddsvärt träd" men är en viktig efterföljare. Att också värna och och skydda de träd som i framtiden ska bli gamla och grova är viktigt för att dessa biologiskt värdefulla miljöer ska finnas också om 100-200 år.

Lönnen vid stenbron

LÖnnen vid stenbron är en symbol för kommunens arbete för att värna om grova och gamla träd

Lönnen vid stenbron är 246 cm i omkrets. Den har ett tydligt hål i stammen där fåglar, eller insekter kan bygga bo.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-08 12.27