11 Januari 2018

Naturvårdande skötsel i Hembygdsparken och vid Karolinelund

Några veckor under vintern/våren 2018 kommer kommunen med hjälp av Skogssällskapet genomföra en naturvårdshuggning i området kring Hembygdsparken och Karolinelund.

Naturvårdshuggning är ett verktyg för att forma skogen i önskvärd riktning. Syftet är att bevara viktiga miljöer och de sociala värdena. I detta område kommer vi gynna lövträd ochtall, trädslag som dessutom bidrar till ett öppnare och ljusare landskap.

Bland annat kommer vi frihugga runt ekar för att dessa ska kunna utvecklas bättre och överleva på lång sikt vilket skapar en stabil hemvist för en rik flora och fauna.

Även döda träd är viktiga för den biologiska mångfalden. Därför kommer vissa träd att kapas på 3-4 meters höjd för att skapa så kallade högstubbar. Det kommer även att på utvalda platser lämnas kvar både stående och liggande döda trädstammar samt rishögar. Dessa kommer att bli hem och matplats för insekter, fåglar, svampar, mossor och lavar.

De i kartan markerade stigar som går genom området ska bevaras och eventuellt ris som hamnar på stigarna kommer att tas bort när vi är klara.

Var försiktig när du rör dig i området. Avverkningen görs med stora maskiner och timmertravor kan innehålla många faror så undvik att vistas i närheten av dessa!


Har du frågor kontakta:


Naturvårdshandläggare, Matilda Chocron, 0325-184 36
Produktionsplanerare Skogssällskapet Monika Rosell 073-077 60 81

 

Vill du veta mer om kommunens arbete med värdefulla lövträd?

Läs sidorna om Skyddsvärda träd!

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-15 18.05