16 april 2018

Funderar du på att elda upp trädgårdsavfallet?

Efter en lång vinter är våren äntligen här! Med vårvädret kommer vårstädning och röjning av trädgårdar samt rensning av källare och förråd. Viktigt att komma ihåg är att lämna in avfallet som uppstår - på rätt ställe.

På de flesta orter i kommunen finns en återvinningsstation med vegetationstipp och strax utanför Svenljunga tätort ligger Änglarps återvinningscentral.

Läs mer om mottagningsplatserna här: Avfall och återvinning

Det är OK att elda upp en mindre mängd trädgårdsavfall, till exempel grenar och torra löv. Var observant på att det är rent trä och trädgårdsavfall som får eldas. Däremot är det inte tillåtet att elda rivningsavfall – även om det är från exempelvis en träbyggnad eller en altan. Hälsofarliga gaser och restprodukter bildas som är farligt för vår hälsa samt att marken blir förorenad. Var rädd om dig och andras hälsa!

Innan du börjar elda är det viktigt att kontrollera så att inte räddningstjänsten har utfärdat eldningsförbud eller att brandrisken är stor i skog och mark.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-16 16.31