20 april 2018

Dags att tvätta bilen?

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen eftersom många tvättar sin bil på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatsen. Det smutsiga tvättvattnet rinner orenat ner i gatubrunnar och hamnar sedan i sjöar, vattendrag och även i vårt dricksvatten.

Svenljunga kommun har antagit lokala hälsoskyddsföreskrifter där vi inte tillåter tvätt av bilar med direktutsläpp till dagvattenbrunnar.

Det bästa är att tvätta bilen i en biltvättsanläggning. Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. I dessa anläggningar tas tvättvattnet omhand i en oljeavskiljare innan det leds vidare.

En stor del av de farliga ämnen som hamnar i tvättvatten kommer från bilschampo och avfettningsmedel. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning och bilvax som är lika effektiva som de gamla produkterna. Fördelen med miljöanpassade schampon är att tensiderna bryts ner lättare och snabbare. Många avfettningsmedel innehåller även lösningsmedel. Kallavfettningsmedel är baserade på nafta, en petroleumprodukt som är särskilt skadlig för både människor och livet i våra vatten. Mer information finns att läsa här: Biltvätt »

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-19 17.47