2018-05-17

Luktproblem vid Sexdrega reningsverk

VA-enheten har fått in klagomål på luktproblem vid Sexdrega reningsverk. I nuläget vet vi inte vad orsaken till lukten är. Vi misstänker att det kommer från kompostfiltret, dit all ventilation på verket är kopplad. Den är avsedd för att ta bort lukt.

En undersökning som gjordes torsdagen den 17 maj visar att det troligtvis är problem med spridarrören i kompostfiltret. Dessa kommer grävas fram och utredas måndagen den 21 maj. I samband med detta kommer lukten troligtvis att öka. Förhoppningsvis leder det till att vi kommer till rätta med problemet så snart som möjligt.

 

Uppdatering 21 maj:

Under måndagen har VA-enheten grävt upp kompostfiltret till Sexdrega avloppsreningsverk. Inga egentliga fel hittades, luften går ut i bädden som tänkt. Det kan vara så att den biologiska process som ska bildas i filtret för att rena utgående luft från verket inte har kommit igång. Filtret kommer att vattnas för att försöka få igång processen. Vi tror att detta kommer att avhjälpa doftolägenheten.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-22 08.24