1 juni 2018

Vi har ett förslag till översiktsplan – nu vill vi höra dina synpunkter

Du kan lämna synpunkter skriftligen eller träffa vår planarkitekt under samrådsturnén.

Översiktsplanen uttrycker kommunens långsiktiga och strategiska vilja för hur mark, vatten och befintlig bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska ge stöd i beslut och prioriteringar för att främja en hållbar utveckling av kommunen.

Vad är samråd?

Kommunstyrelsen beslutade 14 maj 2018 att sända ut förslag till översiktsplan på samråd. På detta sätt ges statliga myndigheter, kommunala instanser och andra berörda möjlighet att lämna synpunkter. Du kan lämna synpunkter på översiktsplaneförslaget.

Samrådet pågår mellan 1 juni till och med 31 augusti 2018.

Översiktsplanen kommer endast att finnas digitalt på www.svenljunga.se/översiktsplanlänk till annan webbplats

Här får du mer information om processen och handlingarna »

Du kan även kolla på översiktsplanen via en dator på biblioteket i Svenljunga under hela samrådsperioden. Svenljunga bibliotek har öppet måndag till torsdag 10.00-18.00 och fredag 10.00-15.00.

Lämna in dina synpunkter

Synpunkter kan lämnas via den digitala översiktsplanen eller skriftligen senast den 31 augusti 2018 - per post till Svenljunga kommun, 512 80 eller till e-postadress kansliet@svenljunga.se

Samrådsturné

Kom och träffa vår planarkitekt och diskutera översiktsplanen:

  • Östra Frölunda bibliotek måndag 11/6 kl 15:00- 18:00
  • Hillareds bibliotek tisdag 12/6 kl 15:00- 18:00
  • Överlida bibliotek onsdag 13/6 15:00- 18:00
  • Svenljunga bibliotek 28/6 kl 14:00-18:00
  • Svenljunga bibliotek 19/7 kl 10:30- 13:00
  • Svenljunga bibliotek 20/8 kl 15:00- 16:00
  • Östra Frölunda bibliotek 27/8 kl 16:00- 19:00
  • Hillareds bibliotek 28/8 kl 16:00- 19:00
  • Överlida bibliotek 29/8 kl 16:00- 19:00


Frågor?

 

Planarkitekt Erik Johansson, telefon 0325-181 86 eller e-post erik.johansson@svenljunga.se

 Sidan senast uppdaterad: 2018-07-09 07.58