Ny översiktsplan

På denna sida kan du läsa om det pågåendet arbetet med en ny översiktsplan och läsa förslaget, samt får information och du kan lämna in dina synpunkter.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen uttrycker kommunens långsiktiga och strategiska vilja för hur mark, vatten och befintlig bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska ge stöd i beslut och prioriteringar för att främja en hållbar utveckling av kommunen.

Dags för samråd: Vad tycker du?

Vi har ett förslag till översiktsplan – nu vill vi höra dina synpunkter!

Läs hela förslaget till ny översiktsplan här »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan lämna synpunkter skriftligen eller träffa vår planarkitekt under samrådsturnén. Synpunkter kan lämnas direkt via den digitala översiktsplanen eller skriftligen senast den 31 augusti 2018 - per post till Svenljunga kommun, 512 80 eller till e-postadress kansliet@svenljunga.se

Vad är samråd?

Samråd ger statliga myndigheter, kommunala instanser och andra berörda möjlighet att lämna synpunkter. Samrådet pågår mellan 1 juni till och med 31 augusti 2018. Översiktsplanen kommer endast att finnas digitaltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även kolla på översiktsplanen via en dator på biblioteket i Svenljunga under hela samrådsperioden. Svenljunga bibliotek har öppet måndag till torsdag 10:00-18:00 och fredagar 10:00-15:00.

Samrådsturné

Kom och träffa vår planarkitekt och diskutera översiktsplanen på följande platser:

  • Östra Frölunda bibliotek måndag 11/6 kl 15:00- 18:00
  • Hillareds bibliotek tisdag 12/6 kl 15:00- 18:00
  • Överlida bibliotek onsdag 13/6 15:00- 18:00
  • Svenljunga bibliotek 28/6 kl 14:00-18:00
  • Svenljunga bibliotek 19/7 kl 10:30- 12:00
  • Svenljunga bibliotek 20/8 kl 15:00- 16:00
  • Östra Frölunda bibliotek 27/8 kl 16:00- 19:00
  • Hillareds bibliotek 28/8 kl 16:00- 19:00
  • Överlida bibliotek 29/8 kl 16:00- 19:00

 

Arbetsprocessen

Arbete med ny kommunövergripande Översiktsplan pågår sedan början av 2016. Ansvarig för arbetet är ”Styrgruppen för Översiktsplan” som består av en representant från varje parti i kommunfullmäktige plus kommunstyrelsens ordförande.

Arbetsgruppen består av personal från samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. Gruppen arbetar tillsammans med en grupp politiskta representanter som består av två personer från varje parti. Den politiska gruppen träffas ungefär en gång i månaden.

Tidsplan

Första halvåret 2016: Grundläggande kunskap om kommunen och ställningstagande om statliga och regionala mål vi ska ta hänsyn till

Andra halvåret 2016: Vilka områden och värden kräver hänsyn? Till exempel natur, kultur och grundvatten.

2017: Utvecklingsstrategier och markanvändning

2018: Påbörja den formella hanteringen enligt Plan- och bygglagen. Samråd kan tidigast ske under sommaren. Bearbetning av förslaget kommer att pågå under hösten 2018.

2019: Utställning under vinter och tidigast möjliga antagande till sommaren.

Observera att tidsplanen kan förändras eftersom den är beroende av utomstående faktorer, exempelvis synpunkter som kommer in under processen.

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-12 09.00