Brandfarliga och explosiva varor

Tillstånd behövs för nästan all verksamhet med brandfarliga och explosiva varor.

Som brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser samt vissa särskilt angivna brandfarliga fasta ämnen. Exempel på brandfarliga varor är dieselolja, bensin, spolarvätska, gasol, acetylen och ammoniumnitrat. Denna typ av ämnen utgör alltid en särskild risk och därför är det viktigt att hanteringen sker på ett säkert sätt.

Från och med 1 januari 2014 har Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) hand om tillståndshanteringen enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) i medlemskommunerna Borås, Ulricehamn, Bollebygd, Mark, Svenljunga och Tranemo.

För mer information till dig som söker tillstånd hänvisar vi till SÄRFs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF)
033-17 29 00

E-post till serf@serf.se

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-01 15.37