Vatten och avlopp

Vatten är grunden för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Förorenat vatten påverkar allt biologiskt liv i vattendragen och till slut även oss och vår tillgång till rent dricksvatten. För att skydda och värna vårt värdefulla, goda, vatten måste vi alla hjälpas åt.

Vi använder vatten till nästan allt i vårt dagliga liv. Om vi använder det med förnuft och undviker onödiga kemikalier fungerar reningsprocesserna i avloppsreningsverken som de ska och livet i sjöar, hav och vattendrag mår mycket bättre. 

Dricksvatten

En bostad ska ha tillgång till vatten i tillräcklig mängd och av godtagbar kvalitet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsändamål.

Det finns olika typer av vattentäkter. I Svenljunga har vi enbart grundvattentäkter. I våra vattenverk produceras vatten till ca 7500 personer/dygn. För att skydda våra vattentäkter finns det skyddsområden runt om med särskilda skyddsföreskrifter som reglerar till exempel användandet av kemikalier inom området.

Avlopp

Om du har kommunalt avlopp renas vattnet effektivt i våra reningsverk. Men du som bor på landsbygden måste själv se till att du har en bra avloppsrening. Runt om i kommunen finns ca 2500 enskilda avloppsanläggningar. De enskilda avloppen ger ett betydande bidrag av de näringsämnen, framförallt kväve och fosfor, som når våra åar, sjöar och hav. Dessa näringsämnen bidrar sedan till övergödning, algblomningar, igenväxning och syrebrist.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-08 12.45