Privat vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp (VA) finns inne i orterna. De fastigheter som inte är anslutna till det kommunala VA-nätet har enskilda anläggningar.

Enskilda brunnar kan vara grävda eller borrade. Det är fastighetsägaren själv som ansvarar för att vattnet håller dricksvattenkvalitet. Om det finns livsmedelsverksamheter som använder vattnet gäller annan lagstiftning. Vid uthyrning av bostäder kan annan lagstiftning gälla.

Enskilda avlopp kan vara utformade som markbäddar, infiltrationsbädd eller minireningsverk.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-08 12.50