Vanliga frågor och svar

Undrar du något kring vatten och avlopp? Vi hoppas att du hittar svaret här. Hör gärna av dig om du undrar något mer.

Är missfärgat vatten farligt?

Som regel är det ofarligt att dricka missfärgat vatten. Missfärgningen försvinner efter en stunds spolande av kallt vatten.

Kan jag använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat?

Slå av tvättmaskinen om du har den igång och vänta med att slå på den till dess vattnet är klart igen.

När ska jag koka vattnet?

Kommunen utför kontinuerliga provtagningar på det dricksvatten som produceras i vattenverken samt på drickvatten på nätet. Om misstanke skulle uppstå om att dricksvattnet skulle innehålla skadliga mikroorganismer går kommunen ut med en kokningsrekommendation.

Varför är det klor i vattnet?

Normalt använder vi inte klor vid rening av dricksvattnet. I samband med vattenläckor eller vid andra arbeten när det kan vara risk för bakteriepåväxt i ledningsnätet måste vi använda klor. Klor är desinficerande och förs med det renade vattnet ut i ledningsnätet. Halten klor som vi använder vid sådana tillfällen är liten och inom tillåtna gränsvärden.

Hur hårt är vattnet?

Vattnet i kommunen är mycket mjukt, mjukt eller medelhårt. Tänk på det när du doserar tvättmedel. Vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader, dH.

Tips: Titta i diskmaskinens/tvättmaskinens bruksanvisning. Där finns anvisningar om hur du ska dosera diskmedel och salt/tvättmedel.

 • Axelfors: 3,4 dH (mjukt)
 • Frölunda: 5,3 dH (medelhårt)
 • Hillared: 3,5 dH (mjukt)
 • Holsljunga: 7,5 dH (medelhårt)
 • Håcksvik: 2,3 dH (mjukt)
 • Kalv: 2,6 dH (mjukt)
 • Mjöbäck: 1,5 dH (mycket mjukt)
 • Mårdaklev: 5,1 dH (medelhårt)
 • Sexdrega: 4,9 dH (mjukt)
 • Svenljunga 2,5 dH (mjukt)
 • Åstafors: 3,2 dH (mjukt)
 • Överlida: 1,3 dH (mycket mjukt)

Då hårt vatten värms kan man få pannstensbildning i varmvattenberedare, hushållsapparater där vattnet värms och i ventiler. Detta syns som en gråvit beläggning. Denna beläggning kan avlägsnas mekaniskt. Om vattnet är hårt/medelhårt, rengör silarna i kranen regelbundet. Det finns även avkalkningsmedel att köpa till till exempel kaffebryggare och duschkabiner.

Kan man dricka varmvattnet direkt ur kranen?

Nej, det bör man inte göra. Det är bara kallvatten som klassas som livsmedel och som måste klara de gränsvärden för dricksvatten som är uppsatta av Livsmedelsverket. Kallvattnet genomgår därför regelbunden provtagning och kontroll. Varmvattnet däremot kontrolleras inte och bör inte användas till dryck eller matlagning. Varmvatten kan ibland innehålla höga halter bakterier och koppar (Cu). Varmvatten produceras lokalt i fastigheten med hjälp av varmvattenberedare.

Till vem vänder jag mig med synpunkter på dricksvattnet?

Om du har frågor eller synpunkter om dricksvattnet:

Under dagtid kontaktas arbetsledare VA tel 0325-180 26

Övrig tid kontaktas jouren på tel 070-330969

Varför är det luft i vattnet?

När vi ska arbeta med ledningsnätet stänger vi av vattnet. Det kan vara exempel vid en vattenläcka eller när vi lägger ner nya ledningar. När vi öppnar ventilerna igen är det vanligt att det blir luft i vattnet. Spola kallvatten ett tag så försvinner det.

Det kommer brunt vatten ur kranen

Vi informerar om aktuella driftstörningar via hemsidan, håll koll på de senaste nyheterna genom att prenumerera med din e-post.

När vattentrycket i ledningarna ändras kan avlagringar lossna. Detta kan ske exempelvis om vi har utfört reparationsarbete i närheten av dig, eller om det har varit ovanligt många som spolat ovanligt mycket i sina kranar.

Att vattnet är brunfärgat behöver inte vara farligt då det ofta är järn. Spola en stund så kommer vattnet se ut som vanligt. Om det fortfarande skulle vara missfärgat efter att du har spolat:

Under dagtid kontaktas arbetsledare VA tel 0325-180 26

Övrig tid kontaktas jouren på tel 070-330969

Vattnet är vitt, vad är fel?

Vi informerar om aktuella driftstörningar via hemsidan, håll koll på de senaste nyheterna genom att prenumerera med din e-post.

Det har kommit in luft i dricksvattenledningen. Detta kan förekomma särskilt vintertid då luftbubblor bildas i vattnet. Sätt på alla kranar och låt vattnet rinna ett tag tills det blir klart igen.

Att vattnet är vitfärgat behöver inte vara farligt då det sannolikt är luft. Om vattnet fortfarande är vitt efter spolning:

Under dagtid kontaktas arbetsledare VA tel 0325-180 26

Övrig tid kontaktas jouren på tel 070-330969

Mitt vatten är svagt rosafärgat, vad är fel?

I Axelfors och Holsjunga används en fällningskemikalie för fällning av järn och mangan som ger en rosa färgning av dricksvattnet om inte all kemikalie förbrukas i fällningsprocessen.

Undvik att dricka vattnet.

Under dagtid kontaktas arbetsledare VA tel 0325-180 26

Övrig tid kontaktas jouren på tel 070-330969

Jag har dåligt tryck i vattenledningen, vad ska jag göra?

Vi informerar om aktuella driftstörningar via hemsidan, håll koll på de senaste nyheterna genom att prenumerera med din e-post.

Om det inte pågår någon driftstörning, kontrollera att ventilen vid vattenmätaren är helt öppen. Kontrollera silarna i vattenkranen så att de inte är igensatta.

Om inget av ovanstående åtgärder löst problemet:

Under dagtid kontaktas arbetsledare VA tel 0325-180 26

Övrig tid kontaktas jouren på tel 070-330969

Vad får jag inte spola ut i avloppet?

I avloppet får du bara spola ner sådant som inte orsakar problem i reningsverket, som inte förorenar recipienten och inte försämrar slammets kvalitet. På toaletten ska du bara spola ner sånt som har passerat kroppen och toalettpapper. Farligast för miljön är de kemikalier som inte syns. Exempel på giftiga ämnen, som absolut inte får hällas ut i avloppet är lacknafta, färgrester, mediciner, fotokemikalier, penseltvätt, smink och bekämpningsmedel. Dessa produkter ska lämnas in på vår återvinningscentral Änglarp. Fasta föremål som tamponger, bindor, tops, bomullstussar, fimpar, kapsyler, trassel, kattsand och jord slängs i sopkärlet.

Hur gör man om man vill ansluta sej till kommunalt vatten?

Kontakta VA- och avfallsingenjör på tel 0325-181 32 alternativt på e-post tekniska@svenljunga.se. Det finns även en blankett för anmälan om vatten- och avloppsinstallation på hemsidan som kan fyllas i och skickas till VA-enheten.

Det lyser en röd lampa på pumpstationen, vad betyder det?

Det kan vara något fel på pumpstationen.

Under dagtid kontaktas arbetsledare VA tel 0325-180 26

Övrig tid kontaktas jouren på tel 070-330969

Jag har frågor om min enskilda avloppsanläggning, vem kontaktar jag?

Vid frågor om enskilda avloppsanläggningar ring till kommunens växel på tel 0325-180 00 och be att få prata med en miljöhandläggare.

Jag har stopp i avloppet, vem ska jag kontakta?

Om du misstänker att stoppet är inne på din fastighet, kontakta en rörmokare eller ett slamsugningsföretag.

Om du har kommunalt vatten och avlopp och misstänker att stoppet är på den kommunala ledningen kontakta i första hand arbetsledare VA på tel 0325-180 26. Om arbetsledaren inte kan nås kontaktas Svenljunga slamsugning direkt på tel 070-332 23 65 el 070-332 23 61. Vid felanmälan efter kontorstid, ring VA-jouren. Tel 070-330969.

Visar det sig vid spolningen att stoppet är i fastighetens egen installation får du själv bekosta spolningen. Är felet på den kommunala anläggningen bekostas spolningen av VA-enheten.

Det trycker upp vatten i mina golvbrunnar i källaren, vem ska jag kontakta?

Under dagtid kontaktas arbetsledare VA tel 0325-180 26

Övrig tid kontaktas jouren på tel 070-330969

Om vatten har tryckt upp i din källare eller ur avlopp och orsakat skada är det viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag omgående och gör en skadeanmälan.

Min avloppsbrunn/tank behöver tömmas, vem kontaktar jag?

Vid behov av slamtömning kontakta kundtjänst VA- och avfallsenheten på tel 0326-183 35. Vid akut behov av slamtömning under helg ring Svenljunga Slamsugning på telefonnummer 070-332 23 63.

Jag är orolig för att vattnet i min enskilda vattentäkt är dåligt, vem kontaktar jag?

Kontakta ett ackrediterat laboratorie för rådgivning. Det finns provtagningskit att köpa för provtagning av bakterier och kemiska föroreningar.

För info om enskilda vattentäkter gå in på Livsmedelsverkets hemsida »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

För vidare stöd eller rådgivning ring till kommunens växel på tel 0325-180 00 och be att få prata med en miljöhandläggare.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-19 11.40