Byalag

Byalagen visar ett stort engagemang i kommunen genom frivilliga insatser som höjer orternas standard. Samarbetet mellan kommunen och byalagen kommer att utvecklas ytterligare.

Byalagen har format lokala utvecklingsplaner för sin bygd. Utvecklingsplanerna innehåller en beskrivning av nuläget och en riktning in för framtiden. Ambitionen är att förslagen ska ligga till grund för kommunens planer.

Kommunen håller två stormöten per år med byalagen. På Byalagsmötena samlas intresserade personer från byalagen, politiker, kommunchef samt berörda tjänstemän. Byamötena är en del av kommunens medborgardialog.
Byalagens medverkan på dessa möten är avgörande för om byalagen får beviljat byalagsbidrag. På länken nedan kan du läsa minnesanteckningar från mötena. Riktlinjer och ansökningsblankett för byalagsbidrag finns under mer information.

Läs mer i minnesanteckningarna »

Byalagspeng

Vill du vara med och utveckla din bygd? Missa inte att finns det möjlighet att söka ekonomiskt bidrag från Byalagspengen.

Läs mer om Byalagspengen »

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-05 13.12