Byalagsbidrag

Som samhällsförening i Svenljunga kommun har du som förening möjlighet att söka ett bidrag för föreningens verksamhet.

Kommunalt bidrag kan lämnas till byalag, eller motsvarande samhällsförening, som ideellt verkar för sin orts utveckling.

Byalaget ska ha formen av en ideell eller ekonomisk förening. Bidraget är ett administrativt stöd och lämnas till ett byalag per ort/by. För att kunna söka bidraget krävs det att byalaget är politiskt och religiöst obundet, har en öppen verksamhet så att alla invånare på orten har möjlighet att delta i gruppen samt uppfyller nedanstående kriterier.

Sista ansökan för byalagbidrag är 20 november

Här kan du läsa hela riktlinjerna för bidraget.PDF

AnsökningsblankettPDF

Byalagsmöten

Byalagsmöten - en del av kommunens medborgardialog

Ett av kriterierna för byalagsbidraget är att föreningen ska delta på de stora byalagsmötena som hålls två gånger om året, vår och höst. Här träffas byalag, politiker, kommunchef och berörda tjänstemän för informationsbyte. Till varje möte har du möjlighet att skicka in frågor till kommunutvecklaren som sedan tas upp på mötet.

Mötena sker runt om i kommunen och de olika bylagen turas om att vara värd.

Här hittar du minnesanteckningar från tidigare möten.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-09 08.16