Byalagspeng

Varje år avsätts 200 000 kronor till lokalutveckling i form av Byalagspeng. Byalagspengen är ett sätt att stimulera lokala initiativ som bidrar till lokal utveckling så vi tillsammans kan utveckla vår kommun.

NYA ANSÖKNINGSDATUM: 15/2, 15/5, 15/9, 15/11

Byalagspengen är tänkt att vara ett enkelt och smidigt stöd att söka för de som har idéer som kan utveckla vår kommun. Beslut om vem/vilka som får stöd ligger nära kommunens invånare då besluten fattas av en Byalagsgrupp.

Byalagsgruppen består av fyra representaner som är geografiskt fördelande samt en ansvarig tjänsteman.

Representanterna väljs på 2 år och utses på kommunens höstmöte för byalagen varje år. Jämna år väljs representanterna för områdena Axelfors och Högvad och udda år väljs representanterna för områdena Kindaholm och Lysjö.

Byalagsrepresentanter 2016-2017

Kindaholm - Byalag: Kalv, Håcksvik, Östra Frölunda, Mårdaklev
Lars Bengtsson, viltskolan@telia.com
tel: 0730 390 290

Högvad - Byalag: Mjöbäck, Överlida, Holsjunga
Roger Abrahamnsson, byalaget@holsljunga.se, Att: Roger Abrahamnsson
tel: 0705 929 339

Lysjö
- Byalag: Hillared, Sexdrega, Roasjö
Tommy Williamsson,  tommy.torsered@netatonce.net
tel: 0705 282 056

Axelfors - Byalag: Ullasjö, Redslared, Örsås, Revesjö
Anders Pettersson, anders.c.pettersson@outlook.com
tel:

Att söka byapeng

Här hittar du ansökningsblankett »öppnas i nytt fönster

Riktlinjer byalagspeng

Den totala potten för Byapengen är 200 000 kronor per år. Året är uppdelat i två ansökningsperioder; höst och vår. Sista ansökningsdatum är alltid den 15/2, 15/5 och den 15/9 och 15/11. Alla är välkomna att söka Byalagspeng.

Kriterierna för ansökan är:

  • Insatsen ska gynna allmänheten i bygden
  • Insatsen ska gynna den lokala utvecklingen
  • Du kan söka för investeringar och aktiviteter
  • Ansökan ska gå genom byalaget
  • Insatsen ska vara hållbar

Hur går ansökan och utbetalning till?

Den sökande tillsammans med byalaget skickar ansökan på avsedd blankett till ansvarig kommunal tjänsteman som sedan vidarebefordrar ansökan till byalagsrepresentanterna. Till ansökan skall offerter/underlag som verifierar kostnaderna bifogas. Om underlag saknas har byalagsrepresentanterna rätt att avslå ansökan. Gruppen kan välja att bevilja hela eller delar av det sökta beloppet. Beviljat bidrag betalas ut till tillhörande byalag som i sin tur betalar bidraget vidare. Beslut om ansökan ska beviljas eller avslås avgörs av fyra byalagsrepresentanter som är geografiskt fördelade samt ansvarig tjänsteman.

Val av byalagsrepresentanter

Representanterna väljs på 2 år och utses på kommunens höstmöte för byalagen varje år. Jämna år väljs representanterna för områdena Axelfors och Högvad och udda år väljs representanterna för områdena Kindaholm och Lysjö.

Återbetalning

Senast tre månader efter angivet slutdatum av projektet ska den/de sökande tillsammans med byalaget skicka en återrapporteringsrapport till kommunen för redovisning. Utbetalat bidrag som inte har använts och överskrider 1000 kr ska betalas tillbaka till kommunen i samband med att ni skickar in återrapportsblanketten. Inbetalningen sker på bankgiro 616-9759 med märkningen ”Byalag, Ref:203100”.

Beslut om bidrag sker senast tre veckor efter sista ansökningsdatum. Då handläggningstiden är kort skickas med fördel ansökningar in löpande för att underlätta gruppens arbete. Ansvariga byalagsrepresentanter finns presenterade på Svenljunga kommuns hemsida.

Riktlinjer för vad för gruppen inte beviljar bidrag för är:

  1. Mat/fika till vuxna
  2. Enskilda stöd för företagsinvesteringar
  3. Fastighetsunderhåll

Dessa riktlinjer kan komma att fyllas på och ändras och påverkas och beslutas av byalagsrepresentanterna och ansvarig tjänsteman. Riktlinjernas utformning har en stående punkt på byalagens höstmöte för att samtliga byalag ska kunna påverka och ge sin syn på riktlinjernas utformning.

Tänk på!

  1. Då vi strävar efter att vara en kommun för alla ska insatsen om möjligt vara tillgänglighetsanpassad.
  2. Om du/ni har god ekonomi så kan ni finansiera delar av projektet med egna medel, på så sätt räcker byalagspengen till fler.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-09 14.23