Diarium och arkiv

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att föra dagbok över vilka handlingar en kommun tar emot eller upprättar.

Alla kommuner är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen. Handlingarna kan vara offentliga eller hemliga och registreras i kronologisk ordning.

Ta del av diarium och arkiv

Allmänna handlingar är ett uttryck för handlingar som upprättats, inkommit eller förvaras hos en myndighet. En allmän handling har varje medborgare rätt att ta del av.

Diarium

Varje förvaltning i Svenljunga kommun har ett diarium där de allmänna handlingarna registreras. Om du önskar ta del av allmänna handlingar kan du kontakta växeln 0325-180 00 eller skicka en begäran via mejl till kansliet@svenljunga.se

Arkiv

I huvudarkivet i Svenljunga kommun finns handlingar från långt tillbaka. Önskar du ta del av arkiverade handlingar, protokoll och mantalslängder eller liknande är du välkommen att kontakta kansliet.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-01 15.52