Folkhälsorådet

Här kan du läsa hur folkhälsorådet i Svenljunga fungerar och arbetar.

Folkhälsorådet i Svenljunga

Kommunen har ansvar för befolkningens hälsa. Målet är att folkhälsofrågorna ska genomsyra förvaltningarnas ordniare arbete.

Folkhälsorådet leder och samordnar folkhälsoarbetet i kommunen. Rådet ska vara en inspiratör och samtalspartner, och lyfta fram folkhälsoaspekterna i olika forum. Rådet sammanträder fyra gånger per år. Protokoll från sammanträden finns under högerspalten "Mer information".

Folkhälsorådet i Svenjunga består av:
Kommunstyrelsens ordförande (ordf)
Kommunstyrelsens vice ordförande (vice ordf)
Kommunchef
Representant vårdcentralen Svenljunga
Representant Folktandvården Svenljunga
Folkhälsostreteg
Socialnämndens ordförande
Barn och utbildningsnämndens ordförande
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Socialchef
Barn- och utbildningschef
Samhällsbyggnadschef,
VD Svenbo och ordförande Svenbo


Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-07 11.37