Officiell anslagstavla

Alla kommuner måste ha en officiell anslagstavla. I Svenljunga finns den kommunala anslagstavlan i entrén till kommunhuset på Boråsvägen 13. Vi har även en digital anslagstavla.

På anslagstavlan sätts kommunfullmäktiges och alla nämndernas protokoll upp. Tiden man har på sig att överklaga ett beslut räknas från när protokollet sätts upp på tavlan.

På anslagstavlan visas även kallelse till kommunfullmäktiges möten.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-17 10.05