Arkiv för förslag

Här hittar du tidigare de medborgarförslag och Svenljungaförslag samt tillhörande forum diskussioner som redan har blivit beslutade. Beslutet hittas som kommentar inunder förslaget. 

 • 2017-11-09

  Stöd för utbyggnad av motions/elljusspår mot Högvalla idrottsplats


  Per-Olof Ekelund KSF-2017-260-317


  Bakgrund: För ett antal år sedan fanns ett motions/elljusspår som utgick från Högvalla och anslöt mot det befintliga 2,8 km spåret. Av okänd anleding ...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2017-09-06

  Inhängnad hundrastgård


  Gunilla Skoglund KSF-2017-216-334

  Inhägnad hundrastgård,förslagsvis ängen mellan Ryttarstigen-Klöverstigen helst några träd också.

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2017-08-29

  Bygga kombinerade cykel/ridvägar vid landsvägarna


  Eva Allgulander - 2017.207.312

  På landsbygden är vägarna mycket farliga och det är svårt att transportera sig mellan gårdar.Tung trafik och ganska höga farter gör att barn inte kan ...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2017-05-29

  Hundrastgård i Svenljunga


  Mikael Carlén - 2017.149.829

  Eftersom vi är väldigt många hundägare i Svenljunga skulle det behövas en rejäl hundrastgård på orten. Mitt förslag är att uppföra en sådan någonstans...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2017-04-19

  Upprättande av tömningsstation för husbilar


  Sture Björk - 2017.116.841

  Med anledning av den starkt ökande husbilsturismen och tankarna på att upprätta ställplatser i Svenljunga bör även en tömningsstation ordnas.Min egen ...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2016-12-20

  Flytta återvinningsstationen i Hillared


  Lise-lotte Isaksson 2016-279-456

  Flytta återvinningsstationen i Hillared. Bra ställe skulle vara när man kommer från Borås, åker under jänvägstunneln, första vägen in till vänster och...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2016-09-15

  Laddstation för elbilar i centrala Svenljunga


  Lars Blomqvist - 2016.214.310

  Sätt upp en laddstation för elbilar centralt i Svenljunga. Gärna i närheten av torget.

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2016-08-29

  Ställplatser för husbilar


  Manda Schillerås = KSF-2016-204-315

  Hur ser det ut med ställplatser i kommunen? Har det gjorts någon inventering? Om inte är det hög tid NU. Försäljningen av husbilar går spikrakt uppåt,...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2016-08-09

  Mänskliga rättigheter


  Fredsvännerna i Svenljunga via Marianne Josefsson - 2016.189.130

  Vi önskar att vårt samhälle ska få förbli ett öppet och tolerant samhälle där vi väkomnar människor oavsett vilka de är och varför de har sökt sig hit...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2016-07-22

  Gallring av träd utmed Ätran


  Lasse Larsson - 2016.185.430

  Angående Ätran mellan Sexdrega och Svenljunga. Det står många döda träd i strandkanten vid Ätran som ramlar i undan för undan och bromsar vattenflödet...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2016-07-05

  Utökat IT-samarbete


  KSF 2016-183-005

  För att spara pengar och lyfta IT miljön bör Svenljunga kommun ansluta sig till det befintliga IT samarbetet mellan Tranemo och Ulricehamns kommuner. ...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2016-06-30

  Kommunikationsplan för Svenljunga kommun


  Manda Schillerås

  Syftet med detta förslag är att få fler medborgare, företag och tjänstemän att bli mer stolta över sin bygd. Att skapa bra ambassadörer som talar gott...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2016-06-15

  Användning av miljö- och allergivänliga produkter i kommunens verksamheter


  Tina Erixon - 2016.162.409

  Jag anser att samtliga av kommunens verksamheter bör upphöra med att använda sig utav produkter som innehåller parfymer och andra allergena ingrediens...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2016-06-15

  Bättre vägbelysning


  Roger Gyllensten - 2016.160.317

  I samband med att kommuen beviljat bland annat cyklar till Holsjunga flyktingmottagande så vill jag föreslå följande:Det är populärt bland flyktingarn...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2016-05-31

  Möjlighet att kunna få uppleva en vacker miljö


  Boende på Klockaregåreden via Sinikka Ekberg 2016.153.339

  Boende på Klockaregården önskar en gångbro över ån. Man vill även att kommunen asfalterar gångvägarna ner till och vid ån. Nu är det grus och det blir...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2016-05-14

  Asfalterad gångstig mellan Marsvägen och Regnbågsvägen i Mjöbäck


  Mjöbäcks Byalag genom Pia Zielke - 2016.142.312

  Vi i Mjöbäcks Byalag efterfrågar en bra asfalterad gångstig mellan Marsvägen, ut genom skogen till Regnbågsvägen. Det är kommunens mark och frågan har...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2016-05-14

  Svenljunga kommun, den vänligaste kommuen i Sverige


  Kjell Persson - 2016.141.101

  Vad sägs om att bli den vänligaste kommunen i Sverige genom att hedra alla äldre pensionärer med tre småsaker men som betyder mycket för för trivsel o...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2016-05-14

  Sittplatser vid Svenljunga busstation


  Thomas Johansson - 2016.140.537

  Har bott i kommunen i 1 år nu och något som slår mig är saknaden av sittplatser vid Svenljunga busstation. Idag finns endast en bänk i en kur och två ...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2016-05-14

  Fria bussresor för våra ungdomar under 20 år i sommar


  Jonny Magnusson - 2016.139.538

  Ett fritidskort till våra ungdomar i Svenljunga kommun. Alla ungdomar på våra boenden har tydligen fria resor. Mark har fria resor, Tranemo har fria r...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2016-03-02

  Anläggning av beachvolleybollplaner vid Moga Fritid


  Emil Segernäs 2016.077.829

  Jag har funderat på två beachvolleybollplaner i Svenljunga vid Moga Fritid där det redan finns ett volleybollnät uppsatt (jämte rampen). Jag tror att ...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2016-02-26

  Planering av tomter för byggnation i Mjöbäck


  Marie Mårtensson och Peter Kobbe 2016.072.250

  Planering av tomter för byggnation av villor, hyresrätter och serviceboende i Mjöbäck.En avgörande faktor för en positiv framtidstro i vår bygd är att...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2016-02-22

  Bildande av kommitté


  2016.065.001

  Den politik som förs i Sverige leder till ökade motsättningar i samhället. Jag föreslår därför att Svenljunga kommun tar initiativet och bildar en kom...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2016-02-19

  Anordning av kurser i självförsvar för tonårstjejer


  2016.064.610

  Jag önskar att det kunde ordnas kurser i självförsvar för tonårstjejer! I detta allt tuffare samhällsklimat behöver våra döttrar ha grundläggande kuns...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2015-12-11

  Informationstavla på torget


  Christianne Brodén 2015.349.311

  En stor tavla på torget där man sätter upp det som händer under en månad. Varje dag separat och plockas bort dagen efter händelsen har varit.

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2015-11-24

  Gratis broddar till hemtjänstpersonal


  Inger Lundgren Borg 2015.339.026

  Ge Hemtjänstpersonalen gratis broddar! Dom som jobbar inom Hemtjänsten har många gånger vårdtagare som bor inom samma område och det kan bli en bra bi...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2015-11-13

  Skolskjuts med garanterad sittplats


  Anders och Ingela Ahlqvist 2015.332.623

  Ge alla grundskolans elever som är berättigade skolskjuts garanterad sittplats till och från skolan! Om eleverna åker med linjetrafik skall de även dä...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2015-10-02

  Samlingslokaler


  Marianne Josefsson 2015.289.106

  Fler möjligheter att ordna möten, föredrag med mera som inte kostar skjortan borde finnas i vår kommun. Vi som arbetar i små föreningar har inte möjli...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2015-10-02

  Uppbyggnad av utegym


  Maria Rapp 2015.288.829

  Jag tycker att det vore bra med ett utegym vid Moga fritid, ett rejält utegym byggt av stockar och naturmaterial som man kan använda sig av när man tr...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2015-08-20

  Thilanderska parken - en park för alla


  Pia P. I. Lassen 2015.240.330

  Dessa önskningar och ideer har kommit fram igenom många års samtal, projekt, olika studiecirklar, aktiviteter och almen mans önskan, för en hållbar fr...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2015-08-10

  Mayors for Peace


  Lisbeth Svensson 2015.248 105

  Mayors for Peace bildades 1982 av borgmästarna i Hiroshima och Nagasaki i syfte att åstadkomma en total nedrustning av kärnvapen som ett avgörande sta...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2015-08-10

  Affischeringstavla i centralorten


  Marianne Josefsson = 2015.247.109

  Vid arbete i olika föreningar med liten ekonomi som gör att det är omöjligt att annonsera i tidningarna där en liten annons kostar mer än 1000 kr. Det...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2015-08-04

  Trafikspegel i korsning


  Marianne Josefsson 2015.242.319

  Cyklisterna blir allt fler. Trafiken har blivit snabbare och cyklisterna känner sig oskyddade. De cyklar därför på trottoarerna i samhället. Trottoare...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2015-08-04

  Bänkar vid promenadslingorna i Svenljunga


  Marianne Josefsson 2015.241.330

  Vi har minst två bra promenader - järnvägen (banvallen) mot Sexdrega och Hälsans stig. Då vi blir äldre är vi i behov av möjlighet att sätta oss under...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2015-07-14

  Helg- och nattöppen barnomsorg


  Sinikka Ekberg 2015.237.634

  Jag tycker att Svenjunga kommun borde ha ett kvälls/natt/helgdagis. Många är ensamstående och har svårt att kunna arbeta på obekväma tider.

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2015-07-03

  Sänka hastigheten på Boråsvägen


  Madeleine Larsson diarienr: 2015.234.512

  Hastigheten vid gamla Boråsvägen blir bara värre och värre. Vi är många barnfamiljer som bor här och önskar innan nåt händer att nåt åtgärdas med att ...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2015-07-03

  Parkour/Free running park


  Joel Falchenberg Diarienr: 2015.233.828

  Hej jag tycker att ni ska bygga en parkour/free running park i Svenljunga då många ungdomar gillar parkour och free running och det skulle göra denna ...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2015-06-02

  Gratis kollektivtrafik för ungdomar


  Judith Fernbom m.fl = 2015.197.619

  Jag heter Judith Fernbom, är 16 år och går på Marks Gymnasium. Nyss så fick alla elever bosatta i Marks kommun busskort (fritidskort) som de under som...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2015-05-15

  Håll Sverige Rent


  Marianne Josefsson 2015.170.039

  Barn och elever i Svenljunga kommun deltar i Håll Sverige Rent kampanjen varje vår. Det är fantastiskt. Men alla vi som är äldre borde också delta. Br...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2015-05-11

  Utomhusanläggning


  2015.159.829

  Det har gjorts fina hus i Karolinelund. Lupinvägen. Men ingen har tänk på barnen. Eftersom man inte får sätta upp något annat som kan vara iväg för gr...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2015-05-11

  Nya bryggor


  Linda Aronsson, Charlott Johansson = 2015.158.829

  Jag är boende i Överlida med min man och 3 barn. Vi tillbringar många dagar vid vår badplats Näset i Överlida. Under flera år nu har bryggorna varit s...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2015-04-23

  Skateboardpark


  2015.142.829

  Jag tycker att vi skulle ha en skateboardpark i Svenljunga. Det är många barn och ungdomar (och även en del vuxna) som åker mycket skateboard och spar...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2015-04-20

  Bostadsbrist


  Lise-lotte Isaksson = 2015.133.231

  Angående bostadsbrist. Gamla såget i Hillared skulle bli ett fint bostadsområde med hyreslägenheter. Fördelar: Nära till kommunikationer, skola, natur...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2015-04-14

  Gaturenhållning


  Marianne Radich = 2015.127.313

  Att vi boende på Mårtensdal, Aktivitetscenter, Dagcenter och Skaparverkstan, med någorlunda armar och ben i behåll, får var sin sopsäck och en spetsig...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2015-04-02

  Utbildningsverktyg för skolan


  Susanne Pohl Lilja = 2015.116.600

  Såg ett inspirerande inslag på tv tänkte då att det vore något för Mogaskolan och Svenljungakommun.Det var medryckande att se entusiasmen i möjlighete...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2015-02-16

  Speglar vid Ringestenabron


  Jan Örni 2015.065.311

  Sedan den nya bron i Ringestena har kommit så upplever jag att sikten vid bron är sämre och det är trångt/omöjligt att mötas på bron, därför föreslår ...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2015-02-04

  Utlämning av digitala handlingar


  Pelle Brandt - 2015.044.005

  Svenljunga Kommun har numera slutat att inte längre lämna ut offentliga handlingar digitalt. Jag kan inte hitta var något sådant beslut tagits men frå...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2015-01-23

  Anlägga en skogsträdgård


  Henrik Hellman 2015.027.339

  Vi vill anlägga en skogsträdgård i Svenljunga. I en skogsträdgård odlas mat och nyttoväxter. Träd, buskar, örtartade växter och klätterväxter växer ti...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2015-01-07

  Vatten och avlopp på äldreboenden


  Lise-lotte Isaksson = 2015.009 739

  Jag tycker varje äldreboende ska ha ett rum med vatten och avlopp till förfogande för fotvård och frisersalong.

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2014-12-19

  Fyrverkerifritt på påsk och nyår


  Roger Gyllensten 2014.375.175

  Kommunen har som tradition att varje år vid nyår och påsk och kanske någon mer dag under året bränna av fyrverkeri. Med tanke på att dessa fyrverkerie...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2014-11-20

  Kvällsöppet på KV 16


  Marianne Josefsson = 2014.343 639

  Se över möjligheterna att ha KV 16 öppet på lördagar. Enligt föräldrar finns det behov att ha öppet på lördagen.

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2014-10-28

  Skötsel av Svedjans fotbollsplan


  Herman Bengtsson 2014.312.821

  Hej!Jag har sett att fotbollsplanen på Svedjans område behöver klippas oftare. Jag har också önskemål att det ska finnas nät bakom målen. Dessutom vil...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2014-10-07

  Gratis bussresor för pensionärer


  Inger Borg - 2014.297.531

  Blev inspirerad när jag läste ett medborgarförslag från Tranemo!Varför inte upphandla med Västtrafik att pensionärer (65 år och äldre) kan få åka grat...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2014-10-06

  Skyltar i Thilanderska Parken


  Marianne Josefsson 2014.294.331

  Vid genomläsning av de dokument som skrevs när permutationen för att frilägga mark för byggandet av Svenljunga kommunhus gjordes fick kommunen lova at...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2014-10-03

  Gratis filmer på biblioteket


  diarienummer 2014.291.885

  Jag läser till lärare F-3 i Borås och har reagerat på att det finns en avgift på hyra av filmer på biblioteket i Svenljunga. Bibliotek som företeelse ...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2014-09-02

  Ändra skyltarna vid infarterna till byn


  Inger Lundgren Borg = 2014.255.319

  Mitt medborgarförslag: Gör om skyltarna vid infarterna till vår by och där ska det stå : Välkommen till Svenljunga Västergötlands Texas.

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2014-08-29

  Cykelbana mellan Uddebo- Svenljunga


  Manda Schillerås254.312

  Upplevelser utomhus (outdoor) blir allt mer populärt bland både invånare och besökare från vår närhet, våra grannkommuner/vår närmarknad men också bes...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2014-05-21

  Utveckling - allmänhetens frågestund


  Marianne Josefsson

  Kommun betyder gemensam.I Svenljunga kommun har vi medborgare endast ett tillfälle under året att ställa frågor till fullmäktige. Detta sker vid årsre...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2014-05-20

  Småskolornas upptagningsområde


  Lisbeth Andersson

  Kan man ändra småskolornas upptagningsområden och vidga dem för att dels öka elevantalet på våra nedläggningshotade skolor och på så vis rädda dessa o...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2014-04-14

  Rondell Balders väg/väg 156


  Ernst Gustafsson

  I samband med byggnationen av ett nytt dagis på Torstorp kommer trafiken i korsningen att öka. Trafiksituationen ser redan idag ganska tung ut. Det är...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2014-03-26

  Skatepark i Svenljunga


  2014.101.821

  Sedan många år finns det några ramper och hopp för skateboard, kickboards och cyklar vid Moga Fritid, placerade på en yta mellan Mogaskolan och Moga F...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2014-03-26

  Stugområde vid Holsljunga Camping


  Ann-Margreth Karlsson

  Vi har en fantastisk kommun, med vacker natur och ett attraktivt läge. Jag ser det som kommunens plikt att ta vara på det vi har att erbjuda, att på o...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2014-03-25

  Rutiner vid kommunala försäljningar


  Ann-Margreth Karlsson

  Nu är det dags att kommunen gör något åt sitt sätt att sköta kommunala försäljningar på. I dagsläget använder man sig av ett företag som sköter försäl...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2014-01-30

  Lekplats i Sandsjön


  2014.011.332

  Vi önskar att man bygger en lekplats i Sandsjön. Det finns många barnfamiljer i Sandsjön och om området ska vara attraktivt för fler barnfamiljer så ä...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2013-12-19

  Samordning av kommunal service


  2013.270.141

  Jag föreslår att Svenljunga kommun förbereder sig för en ökad turistström samt för stora inflyttningar av främst egenföretagare till den södra delen a...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2013-11-14

  Återvinningen i Hillared


  2013.257.456

  Flytta återvinningen till andra sidan järnvägen där mer än 75 % av Hillaredsborna bor. Förslagsvis till gamla såget där det redan finns anvisat för tr...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2013-11-05

  Hundrastgård på Lindgatan


  2013.231.334

  Här kommer ett budgetvänligt förslag om en hundrastgård på Lindgatan i Svenljunga. Medsänder en karta och ca-priser för en hundrastgård på Lindgatan. ...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2013-09-26

  Boenden till stora familjer


  2013.200.133

  Det har blivit aktuellt för kommunen att införskaffa större lägenheter på grund av att det kommunplaceras stora familjer.

  I centralorten är det trångt i...  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2013-09-12

  E-faktura


  2013.191.005

  Jag föreslår att kommunen inför möjligheten att få VA-fakturan som elektronisk faktura (E-faktura). Det skulle innebära en minskad miljöbelastning och...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2013-08-08

  Ställplats för husbilar


  2013.171.514

  BAKGRUND
  Husbilsturismen är en stadigt växande form av turism, såväl i Sverige som i resten av Europa. I Sverige finns det ca 66.000 husbilar och det...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2013-05-02

  Bevarande av området norr om Fegen


  2013.106.380

  Medborgarförslag för att bevara det stora tysta området norr om sjön Fegen.

  Vi är övertygade om att vi måste vara rädda om det stora tysta området och...  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2013-04-03

  Trivsam lokal för ungdomar


  2013.093.292

  Leta rätt på en trivsam lokal för ungdomarna.

  Om vi tycker att vi behöver ha en ungdomsgård i vår centralort så måste vi söka efter mer centrala...  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2013-02-28

  Lägenheter på Skanskatomten för 55+


  2013.045.219

  Hej alla ni som bestämmer i Svenljunga kommun!
   
  Nu när skamfläcken den gamla skanskafastigheten äntligen kommer bort (Ja det var på tiden). Gör något...

  Läs hela förslaget och kommentera2018-02-14

Skateboardpark i Hillared


Helen Svensson KSF-2018-039-828

Våra barn och ungdomar behöver något att göra utomhus. En gjuten park där man kan köra skate, kickboards och träffas.

Läsa, kommentera eller gilla
2017-12-20

Miljöbil


Inger Lundgren Borg KSF-2017-301-437

Önskar att Svenljunga kommun anförskaffar en miljöbil. Denna miljöbil (finns redan i ett fåtal kommuner i Sverige) ska köra runt i bostadsdelarna och vid hyreslägenheterna för att där kunna mottaga miljöfarligt avfall. Denna miljöbil ska naturligtvis även köra runt i alla byar och tätbefolkade delar i hela kommunen. Många orkar eller har ej möjlighet ta sig till de återvinnings-stationerna som finns. Detta skulle ge bra respons för vår kommun. Nu slängs tyvärr mycket av miljöfarligt avfall i grovsoporna och det är självklart av ondo för miljön. Har alltid värnat om miljön och vår jord är ingen gåva till oss NEJ det är arvet vi efterlämnar till våra barn!!  

Läsa, kommentera eller gilla
2017-10-18

Asfalterad cykelväg


Per-Arne Andersson KSF-2017-251-312

Hoppas innerligt att det i samband med projektet att dra ledningar från Hillared till Sexdrega via gamla järnvägsbanken också innebär att det blir asfalterad cykelväg med anslutning till vägtunneln under 27:an vid Lockryd på nämnda järnvägsbank. Då blir det möjligt att cykla både till Sexdrega och även Svenljunga utan att hamna på trafikerad väg (förutom genom Sexdrega).  
41 kommentarer

Läsa, kommentera eller gilla
2017-10-03

Dricksvattenkran vid Thilanderska parkens lekplats


Elvira Skott KSF-2017-236-332

Jag föreslår en vatten kran vid Thilanderskaparkens lekplatsen så man kan dricka vatten där. Det skulle vara toppen.  

Läsa, kommentera eller gilla
2017-08-21

Åtgärder gällande kajor i centrala Svenljunga


Jan-Olov Johansson 2017.202.447

Jag vill att kommunen gör något åt alla kajor i centrala Svenljunga. Det finns flera ställen som kajorna har tillgång av mat dels minkköket, fd Axving samt att det finns privatpersoner som lägger ut mat. Hemma hos oss börjar kajorna vid fyra tiden på morgonen och springa på taket och det har blivit fördärvat och måste målas om men det är ingen idé innan kajorna har minskat. Det finns fäller som går att använda men jag fick till svar att det blev för dyrt att ha dessa fäller utsatta. Min förväntning är att det händer något snart för detta måste vara en sanitär olägenhet i högsta grad.  
1 kommentar

Läsa, kommentera eller gilla

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-17 10.17