Forum för Svenljungaförslag

Vi kontrollerar regelbundet forumet

Exempel på kommentarer som tas bort:

 1. Kommentaren kan uppfattas som kränkande, oseriös eller stötande
 2. Kommentaren är irrelevant eller juridiskt felaktig
 3. Kommentaren är så otydligt att syftet med den inte framgår
 • 2018-06-27

  Belysning på gångväg i Överlida


  Lina Efraimsson KSF-2018-159-317

  I Överlida önskar vi belysning på den lilla gångvägen som går från Västgötavägen till Hallavägen. Sträckan är drygt 100 meter lång och det skulle räck...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2018-06-27

  Röj och grusa upp "Pyttebanan" till cykel- och vandringsled genom kommunen


  John Johansson KSF-2018-158-312

  Med små medel kan man få en riktigt fin cykelled på pyttebanans gamla banvall. Sträckan Ullared-Älvsered är redan klar och Uddebo-Tranemo likaså. Viss...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2018-06-08

  Ta fram sjönära tomter i Holsljunga för byggnation av lägenheter och hus


  KSF-2018-142-214

  Ta fram sjönära tomter i Holsljunga för byggnation av lägenheter och hus. Det är sjönära tomter som är attraktivt att bygga på. Det är både boende i H...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2018-06-07

  Skulpturer och konstverk på allmänna platser


  Marko Salmenranta KSF-2018-141-809

  Har reflekterat över att det finns relativt lite skulpturer och konstverk på allmänna platser. Så varför inte satsa på att göra gångstråket bakom bran...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2018-05-03

  Lekredskap vid Holsjöns strand


  Lisbeth Andersson KSF-2018-119-829

  Uppförande av några lekredskap (tex gungor, klätterställning, inte-nudda-markenbana, ny rutschkana) vid Holsjöns strand.2018-06-18
  Svenljungaförslaget ...


  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2018-04-11

  Container för porslin vid återvinningsstationerna


  Jan Olof Johansson KSF-2018-100-456

  Vi vill ha en container för porslin på våra återvinningsstationer så slipper personer slänga detta i andra containrar eller utanför. De vill inte åka ...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2018-03-27

  Plogning av gamla järnvägen mellan Svenljunga och Ringestena


  Lars-Åke Dahlqvist KSF-2018-073-314

  Vore bra om den gamla järnvägen kunde plogas till kommande vintrar. Saknar att kunna promenera där när snön har kommit.

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2018-03-27

  Fler hundlatriner i Östra Frölunda


  Lillemor Lygnekil KSF-2018-085-313

  Vi behöver flera hundlatriner i Östra Frölunda. Finns i mitten på byn men inte borta på Södravägen och Skogsborgs området.

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2018-03-16

  Undersöka nyttan med modell för landsbygdsdialog


  Torsten Stanko KSF-2018-070-010

  Undersöka hur Svenljunga kommun kan har nytta av Värnamo kommuns modell för landsbygdsdialog. Värnamo kommun har en utvecklingsprocess ”learning by do...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2018-02-27

  Gångbro över Ätran


  Karl-Erik Johansson KSF-2018-053-311

  Bygg en gångbro över Ätran någonstans mellan Strömgatan och Hälsans stig. Anledningen till detta är att det är många som bor på östra sidan om Ätran o...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2018-02-14

  Skateboardpark i Hillared


  Helen Svensson KSF-2018-039-828

  Våra barn och ungdomar behöver något att göra utomhus. En gjuten park där man kan köra skate, kickboards och träffas.

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2017-12-20

  Miljöbil


  Inger Lundgren Borg KSF-2017-301-437

  Önskar att Svenljunga kommun anförskaffar en miljöbil. Denna miljöbil (finns redan i ett fåtal kommuner i Sverige) ska köra runt i bostadsdelarna och ...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2017-10-18

  Asfalterad cykelväg


  Per-Arne Andersson KSF-2017-251-312

  Hoppas innerligt att det i samband med projektet att dra ledningar från Hillared till Sexdrega via gamla järnvägsbanken också innebär att det blir asf...

  Läs hela förslaget och kommentera


 • 2017-10-03

  Dricksvattenkran vid Thilanderska parkens lekplats


  Elvira Skott KSF-2017-236-332

  Jag föreslår en vatten kran vid Thilanderskaparkens lekplatsen så man kan dricka vatten där. Det skulle vara toppen. 

  Läs hela förslaget och kommentera


2018-06-27

Belysning på gångväg i Överlida


Lina Efraimsson KSF-2018-159-317

I Överlida önskar vi belysning på den lilla gångvägen som går från Västgötavägen till Hallavägen. Sträckan är drygt 100 meter lång och det skulle räcka med 3 lyktstolpar för att uppnå önskad effekt.
5 kommentarer

Läsa, kommentera eller gilla
2018-06-27

Röj och grusa upp "Pyttebanan" till cykel- och vandringsled genom kommunen


John Johansson KSF-2018-158-312

Med små medel kan man få en riktigt fin cykelled på pyttebanans gamla banvall. Sträckan Ullared-Älvsered är redan klar och Uddebo-Tranemo likaså. Visst hade det varit fint att binda ihop Sjuhäradsrundan med Ullared och det halländska cykelnätet. Banan passerar två av kommunens campingar, främjar friluftlivet, möjliggör arbetspendling mellan orterna den passerar, samt är kulturhistoriskt intressant. Dessutom är länsväg 154 ingen lämplig cykelväg då trafiken både är tung och snabb. Kräver varken asfalt eller gatljus, bara den röjs, grusas och skyltas på liknande sätt som gjorts mellan Ullared och Älvsered. Många bitar är redan i gott skick t.ex Holsljunga-Karkashult eller infarten till återvinningscentralen i Änglarp. Så för en liten insats får man väldigt mycket sammanhängande cykelväg. Pyttebanan är smeknamnet på Falkenbergs järnväg. Den var smalspårig och gick mellan Falkenberg och Limmared i sin fulla längd. Sträckan som detta Svenljungaförslag menar är orterna den passerar inom och strax utanför kommungränsen: Älvsered- Mjöbäck- Överlida- Holsljunga- Axelfors- Strömsfors- och Uddebo.
20 kommentarer

Läsa, kommentera eller gilla
2018-06-08

Ta fram sjönära tomter i Holsljunga för byggnation av lägenheter och hus


KSF-2018-142-214

Ta fram sjönära tomter i Holsljunga för byggnation av lägenheter och hus. Det är sjönära tomter som är attraktivt att bygga på. Det är både boende i Holsljunga och barnfamiljer som är intresserade av att flytta till Holsljunga om de kan bygga hus sjönära. Det finns varken lediga lägenheter eller hus. Nu när det blivit vatten och avlopp och stugägarna vid Holsjön strand har möjlighet att bygga ut sina stugor som ligger precis vid sjön, så stycka förslagsvis av tomter vid grönområdet bakom. Det finns idag redan några nybyggda hus i det området, så det borde gå att få till några tomter till. Man behöver inte bygga exakt framför de befintliga husen och dölja all deras utsikt, men kanske 4-5 tomter, lite sick sack.
10 kommentarer

Läsa, kommentera eller gilla
2018-06-07

Skulpturer och konstverk på allmänna platser


Marko Salmenranta KSF-2018-141-809

Har reflekterat över att det finns relativt lite skulpturer och konstverk på allmänna platser. Så varför inte satsa på att göra gångstråket bakom brandstationen till en skulpturpark eller liknande. Samt någon skulptur eller liknade på torget skulle piffa upp lite.

Läsa, kommentera eller gilla
2018-05-03

Lekredskap vid Holsjöns strand


Lisbeth Andersson KSF-2018-119-829

Uppförande av några lekredskap (tex gungor, klätterställning, inte-nudda-markenbana, ny rutschkana) vid Holsjöns strand. 2018-06-18 Svenljungaförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
11 kommentarer

Läsa, kommentera eller gilla
2018-04-11

Container för porslin vid återvinningsstationerna


Jan Olof Johansson KSF-2018-100-456

Vi vill ha en container för porslin på våra återvinningsstationer så slipper personer slänga detta i andra containrar eller utanför. De vill inte åka ut till Änglarp med det. 2018-05-28 Svenljungaförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
1 kommentar

Läsa, kommentera eller gilla
2018-03-27

Plogning av gamla järnvägen mellan Svenljunga och Ringestena


Lars-Åke Dahlqvist KSF-2018-073-314

Vore bra om den gamla järnvägen kunde plogas till kommande vintrar. Saknar att kunna promenera där när snön har kommit.

Läsa, kommentera eller gilla
2018-03-27

Fler hundlatriner i Östra Frölunda


Lillemor Lygnekil KSF-2018-085-313

Vi behöver flera hundlatriner i Östra Frölunda. Finns i mitten på byn men inte borta på Södravägen och Skogsborgs området.

Läsa, kommentera eller gilla
2018-03-16

Undersöka nyttan med modell för landsbygdsdialog


Torsten Stanko KSF-2018-070-010

Undersöka hur Svenljunga kommun kan har nytta av Värnamo kommuns modell för landsbygdsdialog. Värnamo kommun har en utvecklingsprocess ”learning by doing” för landsbygdsutveckling som jag tycker kan var en bra idé för Svenljunga och förbättra kommunikation mellan politik – tjänsteman och invånare. För mer information kan man bjuda in Anna Theorell från Värnamo kommun eller prata med Svenljungas kommuns kommunutvecklare.
9 kommentarer

Läsa, kommentera eller gilla
2018-02-27

Gångbro över Ätran


Karl-Erik Johansson KSF-2018-053-311

Bygg en gångbro över Ätran någonstans mellan Strömgatan och Hälsans stig. Anledningen till detta är att det är många som bor på östra sidan om Ätran och fler blir det. Många utav dessa äldre människor som gärna tar sig en promenad till byn för att uträtta sina ärenden. Samtidigt slipper vi mycket trafik som till exempel i rondellen.
2 kommentarer

Läsa, kommentera eller gilla
2018-02-14

Skateboardpark i Hillared


Helen Svensson KSF-2018-039-828

Våra barn och ungdomar behöver något att göra utomhus. En gjuten park där man kan köra skate, kickboards och träffas.

Läsa, kommentera eller gilla
2017-12-20

Miljöbil


Inger Lundgren Borg KSF-2017-301-437

Önskar att Svenljunga kommun anförskaffar en miljöbil. Denna miljöbil (finns redan i ett fåtal kommuner i Sverige) ska köra runt i bostadsdelarna och vid hyreslägenheterna för att där kunna mottaga miljöfarligt avfall. Denna miljöbil ska naturligtvis även köra runt i alla byar och tätbefolkade delar i hela kommunen. Många orkar eller har ej möjlighet ta sig till de återvinnings-stationerna som finns. Detta skulle ge bra respons för vår kommun. Nu slängs tyvärr mycket av miljöfarligt avfall i grovsoporna och det är självklart av ondo för miljön. Har alltid värnat om miljön och vår jord är ingen gåva till oss NEJ det är arvet vi efterlämnar till våra barn!!  

Läsa, kommentera eller gilla
2017-10-18

Asfalterad cykelväg


Per-Arne Andersson KSF-2017-251-312

Hoppas innerligt att det i samband med projektet att dra ledningar från Hillared till Sexdrega via gamla järnvägsbanken också innebär att det blir asfalterad cykelväg med anslutning till vägtunneln under 27:an vid Lockryd på nämnda järnvägsbank. Då blir det möjligt att cykla både till Sexdrega och även Svenljunga utan att hamna på trafikerad väg (förutom genom Sexdrega).  
41 kommentarer

Läsa, kommentera eller gilla
2017-10-03

Dricksvattenkran vid Thilanderska parkens lekplats


Elvira Skott KSF-2017-236-332

Jag föreslår en vatten kran vid Thilanderskaparkens lekplatsen så man kan dricka vatten där. Det skulle vara toppen.  

Läsa, kommentera eller gilla

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-07 16.16