Internationellt arbete

Det är Europa som är det prioriterade området för våra internationella kontakterna, men vi är också en aktiv kommun på den internationella arenan. Grunden för vårt internationella arbetet är den internationella strategin, som beslutats av kommunfullmäktige. 

Personliga kontakter och samarbete

Den största delen av kommunens internationella arbete sker ute i verksamheterna och bygger till stor del på  personliga möten. De flesta  förvaltningar är engagerade i internationella utbyten eller andra samarbeten.

Kommunledningen tar ibland emot utländska besök. Besöken kan vara till exempel politiska besök, studiebesök eller handla om konkreta samarbeten och erfarenhetsutbyten.  På motsvarande sätt besöker representanter för kommunen andra länder. Kommunen har också samarbete med vänorter.

Samordning av arbetet

Samordningen av kommunens internationella arbete sker på kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet. Enheten ger stöd till kommunstyrelsen i det internationella arbetet och ansvarar för kommunledningens internationella besök.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-17 08.22