Kommunens organisation

En kommun består av en politisk del och en förvaltningsorganisation. Det kan sammanfattas till att politikerna fattar besluten för verksamheten och hur pengarna fördelas, medan tjänstemännen verkställer de beslut som politikerna fattat.

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges motsvarighet är riksdagen. I Svenljunga kommun sitter det 33 ledamöter i kommunfullmäktige från åtta partier. Sammanträdena är offentliga och hålls i kommunhuset.  

Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunstyrelsen som är kommunens motsvarighet till regeringen. I kommunstyrelsen i Svenljunga sitter det idag nio ledamöter. Kommunstyrelsens ordförande och tillika kommunalråd är Stefan Carlsson (S).

Eftersom kommunstyrelsen inte kan sätta sig in i alla frågor finns det även nämnder för olika områden. Till varje nämnd hör också en förvaltningsorganisation.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-02 14.17