Behandling av personuppgifter

Svenljunga kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter.

Dina personuppgifter använder vi för att du på ett tryggt och enkelt sätt ska kunna ha tillgång till en del av kommunens tjänster och verksamhet som du redan har eller är tvungen att ha via lagstiftningen. Exempelvis via ett bygglov, skolan eller ett ärende inom socialtjästen. Med dina personuppgifter är det möjligt för oss att sätta oss hjälpa dig med ditt ärende.

Svenljunga kommun skyddar dina personuppgifter som finns registrerade hos kommunen från otillåten användning och obehörig åtkomst genom att följa lagstiftningar och rekommendationer som finns kring detta.

Principer för behandling av personuppgifter

Varje nämnd i kommunen är personuppgiftsansvarig och därmed ytterst ansvarig för sin behandling av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis personnummer, namn, adress, foton, registreringsnummer, fastighetsbeteckning, identifikationer online, personers fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Behandling och allmänhetens tillgång till allmänna handlingar

Personuppgifter i allmän handling kan komma, vid begäran om det, att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Information och registerutdrag

Den registrerade har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av kommunen både när uppgifterna samlas in och när den registrerade begär det.

Önskar du information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av oss? Vi har en e-tjänst för detta. Du kan även få hjälp med registerutdrag via kontaktcenter, kom ihåg att då ta med dig legitimation.

Till e-tjänsten för begäran av registerutdrag »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt dataskyddsombud

Epost: dso@borasregionen.se

Telefon Magnus Blomqvist: 070-948 78 36

Telefon Dan Bodin: 070-948 73 31

Vill du klaga på Svenljunga kommuns behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området, adressen är Box 8114, 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se, telefonnummer 08-657 61 00.

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-19 16.47