Kvalitetskontroll och utveckling

Vi arbetar ständigt med utveckling och förbättring för att kvalitetssäkra kommunens service och tjänster till våra medborgare.

Det ska vara tydligt vilken service vi ger och vad medborgaren kan förvänta sig av kommunala tjänster. I detta arbete ingår en mängd åtgärder.

Utvecklingsområden

En viktig grund för att kommunen ska utvecklas är att människor mår bra och lever i balans. Tillsammans gör vi en rad insatser som ska bidra till bättre hälsa och välbefinnande genom aktivt folkhälsoarbete.

Attraktivt boende är ett annat viktigt utvecklingsområde. Utveckling inom utbildningsområdet sker också i samverkan bland annat med Navet i Borås, Sjuhäradsbygdens tekniska och naturvetenskapliga center.

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-25 15.12