Förskola och skola

Inom förskola och skola arbetar vi aktivt med kvalitets- och utvecklingsarbete.

En förutsättning för utveckling av en verksamhet är att den följs upp och utvärderas. För att utveckla och förbättra utbildningen arbetar vi kontinuerligt och systematiskt med planering och uppföljning av vår verksamhet.

Under Utbildning och barnomsorg kan du läsa mer om kvalitet och utveckling i våra förskolor och skolor »

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-17 09.31