Undermeny

Webbsändningar 2012

Här kan du titta på kommunfullmäktiges sammanträden från 2012.

Tidigare sändningar

Kommunfullmäktige 17 december


På mötet: Avfallstaxa 2013, VA-taxa 2013, Taxor socialnämnden...

Titta på kommunfullmäktige 17 decemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 5 november


På mötet: 8-månadersuppföljning, skattehöjning 2013, revidering av hyressättningsprincipen...

Titta på kommunfullmäktige 5 novemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 8 oktober


På mötet: Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande, svar på motion angående virtuell skola och försäljning av ridhuset i Svenljunga...

Titta på kommunfullmäktige 8 oktoberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 3 september


På mötet: Svar på motion angående samlingslokaler i Svenljunga tätort, försäljning av ridhuset i Svenljunga, införande av parkeringsvakter i Svenljunga tätort...

Titta på kommunfullmäktige 3 septemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 18 juni


På mötet: Årsredovisning 2011, budgetuppföljning, verksamhetsplan 2013-2015, skolorganisation Kindaholm,  begäran om folkomröstning...

Titta på kommunfullmäktige 18 junilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 2 maj


På mötet: Avvikande från översiktsplan gällande delar av fastigheterna Moga 1:3 och 1:112 50, Information kring VER-DI projektet "Fegen Inspiration Area"...

Titta på kommunfullmäktige 2 majlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 19 mars


På mötet: Folkomröstning gällande skolan i Kindaholm/Högvad, Digitala handlingar för politiker...

Titta på kommunfullmäktige 19 marslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 13 februari


På mötet: Folkomröstning gällande skolan i Kindaholm/Högvad, Sammanslagning av Håcksviks och Östra Frölundas skolor...

Titta på kommunfullmäktige 13 februarilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-20 13.49