Undermeny

Webbsändningar 2016

Här kan du se kommunfullmäktiges sammanträden från 2016.

Kommunfullmäktige 28 december 2016

Informationspunkt – Verksamhetsplan 2017-2019, Utökad kommunal borgen för AB Svenljunga Bostäder, Ljungaskog Ridcenter...

Titta på kommunfullmäktige 28 decemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 28 november 2016

Informationspunkt – Svar på motion om familjecentral,  Tilläggsanslag för utökad undervisningstid i matematik,  Avfallstaxa 2017...

Titta på kommunfullmäktige 28 novemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 7 november 2016

Informationspunkt – Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Svenljunga kommun, Ny förskola i Svenljunga centralort, Delårsbokslut – Tertial 2, augusti 2016...

Titta på kommunfullmäktige 7 novemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 17 oktober 2016

Informationspunkt – Medborgardialog, härskartekniker – Ätrans vattenråd – Uppsägan av avtal för Samrehab Mark-Svenljunga...

Titta på kommunfullmäktige 17 oktoberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 12 september 2016

Informationspunkt – Multisportarena vid Moga fritid – begäran om investeringsmedel, Barnkulturplan för Svenljunga kommun, Motion - Seniorkort till alla som fyllt 65...

Titta på kommunfullmäktige 12 septemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 20 juni 2016

Informationspunkt – Underskottstäckning stiftelsen Klevs gästgiveri, Rätt till önskad sysselsättningsgrad, Motion om torgförsäljning av närodlade ekologiska produkter...

Titta på kommunfullmäktige 20 junilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 30 maj 2016

Informationspunkt – Information Agenda 21, Årsbokslut 2015 Svenljunga kommuns kommunala bolag, Försäljning av fastigheten Svenljunga 1:39...

Titta på kommunfullmäktige 30 majlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 18 april 2016

Informationspunkt – Årsbokslut 2015 Bolagsordningar, ägardirektiv och företagspolicy för Svenljunga kommunala bolag; Investeringsbeslut – solceller ny placering, Provtagningsplaner för nedlagda deponier...

Titta på kommunfullmäktige 18 aprillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 21 mars 2016

På mötet: Yta förbredd för tillfällig kommunal verksamhet, Svar på medborgarförslag – Helg och nattöppen barnomsorg, Svar på motion – Sänkt röstålder i Svenljunga kommun...

Titta på kommunfullmäktige 21 marslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 15 februari 2016

På mötet: Fördelning av tillfälligt stöd till kommuner 2015-2016 med anledning av flyktingsituationen, Kommunalt borgensåtagande Svenljunga Verksamhetslokaler, Motion om grönare omgivning...

Titta på kommunfullmäktige 15 februarilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-20 13.48