2018-07-18

Personalfunktionen Svenljunga/Tranemo inför digital medarbetare inom lönehanteringen

Under våren har personalfunktionen arbetat med en genomlysning av olika processer inom lönehanteringen i syfte att hitta automatiseringslösningar. Med start i september går arbetet in i en ny fas, då testas och utvärderas processen med RPA (Robotic Process Automation) eller vår digitala medarbetare ”Arne”. 

Personalfunktionen hanterar idag ca 2500 löner för Svenljunga och Tranemo kommun. Vår digitala medarbetare ”Arne” kommer att hantera processerna kring anställningsavtal, intyg och kvittohanteringen i ett första skede. Digitalisering handlar mer om att förändra mänskliga beteenden än om teknik. Tranemo och Svenljunga kommuner står som många andra arbetsgivare inför stora utmaningar, där behovet av välfärdstjänster ökar samtidigt som det råder arbetskraftsbrist. Vi behöver hitta andra sätt att lösa våra kommunala uppdrag och då kan automatisering vara en del.

Digitaliseringen kräver ett annat typ av ledarskap, tillit och mod att ifrågasätta gamla arbetssätt och ersätta dem med nya. Automatiseringen av de administrativa processerna kommer göra att vi blir attraktivare som arbetsgivare då vår personal får ägna sig åt värdeskapande arbete - att möta våra kommuninvånare.

Ni kan följa arbetet på kommunernas Linkedinsidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och med #kodnamnarne

Ytterligare upplysningar lämnas av
:
Karolina Wikmyr, Personalchef Svenljunga/Tranemo kommuner
Telefon: 0325-57 60 34

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-23 08.38