Insatser för arbetssökande

AME - Arbetsmarknadsenheten                                                                                         Svenljunga och Tranemo kommun har en gemensam arbetsmarknadsenhet. Vi har verksamhetslokaler i båda kommunerna. Vårt mål är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning utifrån individuella behov och önskemål. På sikt ska det leda till en egen försörjning.                                                 Hos oss arbetar det arbetsterapeuter, sjuksköterska, coacher, aktiveringspedagog, rehabiliteringscoach och arbetsledaren.

Vår målgrupp

Vi arbetar med personer i åldrarna 15-64 år som har behov av arbetsmarknadsinsatser. Ett krav är att personen inte befinner sig i ett aktivt missbruk. Vi ser helst att deltagaren har ett ordnat boende och ordnad barnomsorg.

Vägen in till oss

Vi tar emot deltagare via ansökan som kan komma från individ- och familjeomsorgen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sjukvården eller skolan. Som enskild person kan man söka själv till Aktiv Hälsa och MAPS.

Ansökan till AMEPDF

Deltagarna tilldelas en egen coach/handläggare som kommer att följa dem hela vägen under tiden de är aktuella hos oss. Beroende på individens behov av stöd, det vill säga hur nära eller långt ifrån arbetsmarknaden personen befinner sig, tilldelas den coach/handläggare som bäst kan matcha deltagaren.

Varje deltagare som börjar hos oss får sin egen individuella utvecklingsplan. Vi anpassar stödet efter individen och använder oss bland annat av metoderna Supported Employment, IPS eller Supported Education där varje deltagare får ett personligt stöd utifrån sina behov att nå målet, arbete ute på den öppna arbetsmarknaden eller studier.

Vi strävar efter att

  1. ge varje individ en meningsfull sysselsättning.
  2. stärka självkänslan och självförtroendet
  3. förbereda för arbetslivet genom utbildning, praktik och kunskap om normer och regler

Praktik / Arbetsträning

Praktik ingår i de flesta av våra insatser och är ett perfekt sätt att "få in en fot" på en arbetsplats. Värdefulla kontakter och erfarenheter ökar anställningsbarheten.

Praktik kan ha olika syften som

  1. arbetsprövning
  2. yrkesprövning
  3. yrkesorientering
  4. få arbetslivserfarenhet
  5. att få referenser
  6. bibehålla eller stärka kompetenser
  7. få yrkeslivserfarenhet

Praktik kan se inom våra egna verksamheter och på privata arbetsmarknaden eller inom kommunala förvaltningar och bolag. Här är det coacherna som tillsammans med deltagaren hittar en lämplig praktikplats.

Adress
Besöksadress:
Kindsvägen 12, Svenljunga

Postadress:
Tingshuset
512 80 Svenljunga

Kontakt

Epost till

Epost till

Epost till

Epost till

Mer information

Öppettider MAPS:

Svenljunga: Tisdagar kl. 9.00-11.30. Tingshuset Kindsvägen 12, våning:1

Tranemo: Fredagar kl. 9.00-11.30. Jobbcentrum Tåstarpsgatan 9, våning:2

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-05 16.52