Våra insatser

Aktiv Hälsa

Aktiv hälsa ger dig som sjukskriven eller arbetssökande möjligheter att delta i aktiviteter som kan förändra, förbättra eller hjälpa dig att bibehålla din hälsa och livskvalitet.

Ny Kraft

Ny Kraft är en verksamhet för dig som står lite längre ifrån arbetsmarknaden. Under 3 månaders arbetsrehabilitering får du prova på olika aktiviteter med syfte att bland annat öka aktivitetsförmåga och förbättra självkänslan.

KRUT-Teamet

Vi jobbar med samordning, rehabilitering och utredning av de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Teamet består av arbetsterapeut och sjuksköterska.

POINT

Projektet POINT, Påverkan-Offentligt-Ideellt-Näringsliv-Tillsammans, ska underlätta övergång till arbete för personer som har funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Startskottet

Projekt Startskottet är en verksamhet för unga personer med psykisk ohälsa. Målet är att erbjuda stöttning mot studier eller arbete. 

MAPS en väg in

MAPS står för Mål-Arbetsplats-Studier. Vi arbetar för att hjälpa ungdomar och andra kommuninvånare att utvecklas efter sina förutsättningar.

 

Tingshuset

Adress

Besöksadress:
Kindsvägen 12, Svenljunga

Postadress:
Tingshuset
512 80 Svenljunga

Kontakt

Epost till

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-17 10.57