Folköl och tobak

Näringsidkare som vill sälja folköl eller tobak måste anmäla detta till kommunen innan föräljningen påbörjas.

Du får bara sälja folköl och tobak till personer över 18 år. Det finns regler du måste följa, och du måste anmäla försäljningen. Här får du mer information om hur du anmäler försäljning och vad som gäller för att få sälja folköl och tobak.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-08 11.32